Tananyagok ebben a kategóriában: Fényképes tanórák

Dr. Halblender Anna: Energiaforrásaink – projekt jellegű módszerrel

Az óra célja: az energia fontossága életünkben, az energiaforrások bemutatása, megismerése, rendszerezése. Lássák be a tanulók, hogy az energiaforrások egy része kimerülőben van, s alternatív, megújuló energiahordozók alkalmazása felé kell nyitni. Ismerjék meg a nem megújuló energiaforrásokat (ásványi szenek, földgáz és kőolaj, atomenergia), a megújuló energiaforrásokat (nap-, szél-, vízenergia, biomassza, geotermikus energia), jellemzőiket, alkalmazásukat, előnyeiket [...]

Eszteri Zsolt: A plasztikai kifejezés és formafejlődés logikája

A feladat teljes logikai felépítése és annak megértése lehetőséget kínál a szobrászat mélyebb értelmi összefüggéseinek tanulmányozásához. Az individuális alkotómunka elmélyíti a gyakorlat által történő átélés és a személyes tapasztalatból fakadó ismeretek rögzülését, megélését. A feladat lehetőséget kínál a páros vagy kis csoportos együttműködésre is, így a művészet általi szocializációban, közös alkotómunkában is lehetőséget kínál az [...]

Eszteri Zsolt: Az éremművesség

Tehetséggondozás, technikai jártasság fejlesztése, önálló munkára nevelés, anyagismeret fejlesztése (gipszöntés folyamata és gipszjavítás), műtípusok sajátosságainak megértése, műfaji jellemzők felismerése. Cél, hogy az alkotófolyamat teljes vertikumát végigélje a gyermek a tervezéstől a műtárgy megvalósulásáig. TANÁRI modul letöltés TANULÓI modul letöltés MELLÉKLET letöltés

Csanádi Beáta: Argomento: Sono gelosa della ragazza con cui balla …

Gli esercizi permettono agli studenti di esercitare e sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, aiutandosi reciprocamente. I ragazzi interagiscono tra loro nella consapevolezza di dipendere l’uno dall’altro e di condividere gli stessi obiettivi e gli stessi compiti. Anche questa forma di collaborazione riduce l’ansia dato che ci si confronta tra pari e, inoltre, stimola [...]

Csanádi Beáta: Argomento: prenotazione di un alloggio piano della lezione per insegnanti

Motivare gli studenti all’uso di Internet per fini linguistici. Nel processo d’insegnamento-apprendimento l’insegnante ha soprattutto il ruolo di guida e mediatore e non di semplice comunicatore d’informazioni. Lo studente diventa perciò più attivo e operoso perché aumenta la sua motivazione e il suo interesse all’apprendimento. Le attivitá si svolgono sia individualmente che a coppie perché [...]

Lénárt Anett: Céges reklámbanner készítése projektmódszerrel

Az órán a tanulók reklámbannert készítenek, amely egy elképzelt vállalkozás internetes honlapjára kerül. A relkámbanneren szerepel a képzeletbeli cég megnevezése, logója, továbbá hangeffektusokat és animációkat is tartalmaz. A feladat megoldásához ideális a projektmódszer, mivel egymásra épülő, több részfeladat megoldásával elkészíthető termék előállítása a cél. A projekt megvalósítása az Adobe Flash multimédia szerzői rendszerben történik, de [...]

Németh Andrea: Spielerische Darstellung des Lebens der Bergarbeiter…

Rollenspiele können im Unterricht mit unterschiedlichen Zielen eingesetzt werden. In diesem Fall sollen Inhalte vermittelt, und unbekannte Lebenswirklichkeit mit der eigenen Person verbunden werden. Das Thema ist die gesellschaftliche Realität der Bevölkerung im Ruhrgebiet in der Zeit der Industrialisierung (vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts) und in den 70er [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A kora újkor – bevezető óra/ráhangolódás

Az egyetemes történelem kora újkori fejezetének bevezető órája alkalmat teremt arra, hogy a tanulók a téma részletes megismerése előtt saját kutató munkájukkal tájékozódjanak a korszak legnagyobb jelentőségű változásairól. Az óra eleji ismétlés és a források egy része abban is segíti, megerősíti őket, hogy a történelmi korszakok közti összefüggéseket, kapcsolatokat felismerjék, a történelmi eseményeket folyamatukban lássák. [...]

Page 3 of 812345...Last »