Dr. Halblender Anna: Energiaforrásaink – projekt jellegű módszerrel

Az óra célja: az energia fontossága életünkben, az energiaforrások bemutatása, megismerése, rendszerezése. Lássák be a tanulók, hogy az energiaforrások egy része kimerülőben van, s alternatív, megújuló energiahordozók alkalmazása felé kell nyitni. Ismerjék meg a nem megújuló energiaforrásokat (ásványi szenek, földgáz és kőolaj, atomenergia), a megújuló energiaforrásokat (nap-, szél-, vízenergia, biomassza, geotermikus energia), jellemzőiket, alkalmazásukat, előnyeiket és környezeti veszélyeiket/kockázataikat. Tudják alkalmazni a szénhidrogénekről (tulajdonságai, égése) tanultakat.
A téma, mely napjainkban aktuális, társadalmi méretű érdeklődést kiváltó gyakorlati problémái miatt alkalmas a projekt-jellegű tanulásszervezési módszerrel történő feldolgozásra. A köznapi életből, a médiából sok információval rendelkeznek a tanulók, melyeket pontosíthatunk, kiegészíthetünk, rendszerezhetünk. Leíró, elbeszélő részletei miatt önállóan tudnak anyagot gyűjteni, azt célszerűen csoportosítani, s ebből közös szellemi alkotást létrehozni: beszámolót, tablót, kísérletet bemutatni stb.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés