Bálint Andrea: A fejlesztő értékelés

A fejlesztő értékelés egy, a hagyományostól eltérő tanulási-tanítási gyakorlat része, mely annak kereteiből nem szakítható ki – önmagában nem állja meg a helyét. Tanulható, de csak a kompetencia alapú tanulás keretei között, saját élményű tanulással.

Ennek során a hallgatók vagy továbbképzésen részt vevő pedagógusok megismerkednek a fejlesztő értékelés fogalmával, lehetőségeivel, alkalmazásának előnyeivel és nehézségeivel, gyakorlati szituációkban is kipróbálhatják magukat. Az itt megszerzett tudás olyan alapot jelenthet majd, amit tanítási gyakorlatuk vagy gyakornoki félévük során, illetve a napi pedagógiai praxisukban tovább építhetnek, kipróbálhatnak a gyakorlatban, s ezáltal tovább gazdagíthatnak, strukturálhatnak. Az óra legfontosabb hozadéka a tanári nézetrendszer formálódása, alakulása, az esetlegesen meglévő berögzült minták, vélekedések, tanári nézetrendszerek „megingatása”, hiszen ez az alapja minden lényegi változásnak.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!