H. Szűcs Márta: Az áramerősség és a feszültség mérése

Cél: az elméletben tanultak gyakorlatban való megvalósítása. A mérés előtt átismételjük az addig tanultakat: áramkör részei, egyszerű áramkör, mérőműszerek bekötési szabályai, méréshatár fogalma, mért érték megállapítása. A mérés során a tanulók megtanulják felismerni az áramkör részeit, egyszerű áramkört létesítenek. A tanulók az áramerősség-mérő és a feszültség-mérő műszerek áramkörbe való helyes bekötését ismerik meg. Megállapítják a méréshatárt. A tanulók áramerősség és feszültségértékeket mérnek, azok helyes leolvasását gyakorolják. A jelenségek megismerésének a kísérlet az egyik legfontosabb eszköze a fizikában, melynek előnye, hogy megismételhető, az esetleges hibák kijavíthatók. A pontosabb megismeréshez
méréseket végzünk, melyhez mérőeszközöket használunk. A tanulók az óra folyamán közelebbről megismerkedhetnek a mérési módszerekkel, azok lépéseivel, az esetleges mérési hibákkal. Megtanulják, hogy a mérés eredményét mennyiséggel fejezzük ki, mely egy mérőszámból és egy mértékegységből áll (pl. 4,5 V). Beszélünk a mérés gyakorlati hasznáról, alkalmazásáról is.


Tanári modul

Tanulói modul

Melléklet

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!