H. Szűcs Márta: Energia, energiaváltozások összefoglalása, rendszerezése kooperatív technika segítségével

Célok: a tanult fogalmak felelevenítése, gondolati példákon való elmélyítése, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, számítási feladatokban való alkalmazása.
A módszer azért alkalmas a már megismert fogalmak összegzésére, mert a csoportban dolgozók különböző bemeneti tudásszintje az óra végére közel azonos szintre kerül a társaktól szerzett ismeretek segítségével. Ugyanakkor a „tanító” diák ismeretei is mélyülnek azáltal, hogy a magyarázat során maga is jobban átgondolja a tanultakat.


Tanári modul

Tanulói modul

Melléklet (PPT)

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!