Pesti Miklósné: Az emberi szaporító szervrendszer egészségtana

A nevelési területek közül is kiemelt fontossággal bír az egészséges életmódra nevelés.  Különösen fontos ez napjainkban, amikor tanulóink egészségét a mozgáshiány, az elhízás, a növekvő stressz mellett a szabadabb (sokszor szabadosságba átcsapó) szexuális élet következményei veszélyeztetik. Az évek során szükségletcsoporttá alakuló szokások meghatározzák a tanulók jelenlegi és későbbi életmódját, életvezetését. A szokássá rögzülő tevékenységek – melyek az egészség megőrzésére és fenntartására irányulnak – akkor szolgálják igazán a tanulók egészséges nevelését, fejlődését, ha a szokások kialakulását konkrét és pontos ismeretekre alapozzuk. Az emberi reprodukció témakörén belül lehetőség nyílik a legfontosabb nemi betegségek okainak, tüneteinek és megelőzésének megismertetésére, valamint a kapcsolódó higiénia követelmények megbeszélésére is. Az ismeretek elsajátítását, tudatosítását – az ismeretbeli alapozást – akkor tudjuk talán a leghatékonyabban megvalósítani, ha minél nagyobb mértékben biztosítjuk a tanulók részvételét az anyag feldolgozásában. Ezért tartom kézenfekvőnek ezen az órán a csoportmunka módszerének alkalmazását, amely élményszerű, tevékenységalapú munkára épül. Az óra menetébe épített beszélgetés lehetőséget ad diákjainknak saját véleményük kifejtésére és álláspontjuknak módosítására. Az elemző önismereti (5 perces) írás segíthet tisztázni a tanulóknak személyes viszonyukat az adott témához. A kortárs előadó részvétele az órán és a játékos feladatok a légkör oldására és az érdeklődés fenntartására adnak lehetőséget. A kényes téma megkívánja a bensőséges, bizalmas légkört, a tapintatot és diszkréciót. Az óra természetesen nemcsak az értelmi és az egészséges életmódra nevelés, de az erkölcsi nevelés színterévé is kell váljon a leírtak értelmében. Az egészséges erkölcsi értékrend, a megfelelő magatartási normák kialakítására való törekvés – mint az órák többségében – itt is nagy hangsúlyt kap. A nevelési feladatok megvalósítása talán hatékonyabb lesz, ha nem „hegyi beszéd”tartásával, hanem játékokon keresztül (HIV játékok, bizalom játék) közvetítjük a követendő erkölcsi magatartási normákat. Az óra hatékonysága abban mutatkozik meg, hogy tanulóink életvitele hogyan változik.


Tanári modul

Tanulói modul

MELLÉKLET (képanyag)

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!