Pesti Miklósné: Komplex biológiai terepgyakorlat

Urbanizálódó és globális ökológiai problémákkal terhelt világunkban kiemelt jelentőséget kap a környezeti nevelés mind az általános, mind pedig a középiskolákban. A természettudományos kompetenciák fejlesztésére – a tanórákon folyó oktató-nevelő munka mellett – jó lehetőség adódik a biológiai terepgyakorlatokon. A természettől való elidegenedés problémájának kezelésére a terepen végzett közvetlen megfigyelés, tapasztalatszerzés, aktív ismeretszerzés lehet az egyik megoldási mód. A természettudományos ismeretek megtanítása mellett fontos a felelősségteljes természetszemlélet és a környezettudatos magatartás kialakítása a tanulókban. A terepgyakorlatok komplex jellege megkívánja, hogy diákjaink megismerjék az adott természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet természeti értékeit, valamint a terület történelmi és kultúrtörténeti értékeit is. A Villányi hegységet azért választottuk a terepgyakorlat helyszínéül, mert közel lévén Pécshez gyorsan elérhető és rendkívül gazdag az említett értékeket tekintve.


Tanári modul

Tanulói modul

Melléklet + Filmrészlet

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!