Priskinné Rizner Erika: Portfólió az Árpád-korról a gimnázium 10. osztálya számára

A magyar történelem első nagy témakörének feldolgozása kapcsolódjon össze az egyéni tanulás és a tananyagtartalmakhoz való egyéni viszonyulás lehetőségével, így identitástudatuk elmélyítésével.


Tanári modul

Tanulói modul

1. melléklet (PPT)

1. melléklet (PPT)

1. melléklet (PPT)

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!