Vadicskó Judit: Növényélettani vizsgálatok

A tanulók a növények élettani működéseihez kapcsolódó és azokat igazoló (beállított) kísérleteket értelmezik. Megfigyelik és igazolják az elméleti órákon megbeszélt jelenségeket. A tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha lehetőség van szaktantermi munkára. A szaktantermi munka során nagy szerepet kap a kísérletezés és a mikroszkóp használatának fejlesztése. Lehetőségünk van a közvetlen ismeretszerzés élményét biztosítani a tanulóknak, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával az alkalmazható tudás kialakítására van módunk. Az életkori sajátságokkal összhangban levő tanulói vizsgálatokkal és természettudományos kísérletek szervezésével kialakíthatjuk az önálló ismeretszerzés igényét. Egyszerű kísérletek elvégzésével, a tapasztalatok dokumentálásával és értékelésével mindez kitűnően megvalósítható. A csoportmunka az együttműködési készségek fejlesztése mellett az anyagigényt is csökkenti. Fontos, hogy a tanulók az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben, rendszerekben gondolkodjanak, és tudják használni a természettudományos megismerési módszereket és szakkifejezéseket.
A többi természettudományos tantárgyban tanult ismeret alkalmazása a biológiai jelenségek értelmezésében is előtérbe kerül. A növények élettani jellegzetességein keresztül a természettudományos megismerés egyes lépéseit követjük nyomon


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!