Pethőné Nagy Csilla: A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése kooperatív tanulásszervezéssel

A tékozló fiú története archetipikus történet, szereplői is archetípusok. Az irodalomban és a művészetekben a bibliai példázat óta kedvelt téma, számtalan újraírása van. A középiskolás korosztály többnyire épp a lázadás és elszakadás útját járja, így érintett a témában, személyes és erős motivációval, kritikai attitűddel fordulhat felé. A tanulók az értelmezésben, a közös gondolkodás és aktivitások során saját életvezetésükről, értékpreferenciáikról is véleményt alkothatnak, nézeteket ütköztethetnek. Közben az európai és magyar kultúra jeles alkotásaival találkoznak, vagyis a modul műveltségbővítésre is lehetőséget kínál. A témát együttműködésen alapuló tanulással, változatos tanulási technikákat használva és tanulói aktivitásokat generálva bontjuk ki. A komplex fejlesztés során különösen a szövegértési, információfeldolgozási és szövegalkotási kompetenciák fejlesztésére nyílik mód.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!