Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A nagy háború – az I. világháború jellegzetességei

Az első világháború jellegzetességei, új vonásai:
• Fegyverkezési verseny
• Villámháborús haditervek
• Háborús lelkesedés
• Propaganda
• Állóháború – lövészárok-hadviselés / állásháború
• Az első világháború jellegzetes fegyverei
• A hátország és a nők

A téma feldolgozása HTML alapú IKT tananyag használatával történik, a tanulók önálló munkájával. Így mindenki saját tempójában haladhat, mélyülhet el a tananyagban. A téma egyes részei külön-külön lapon találhatók a kérdésekkel együtt. A kérdéseket a tanulók mindegyike külön lapon is megkapja, válaszaikat erre rögzítik. A sorrend ajánlott, de az egyes oldalak között szabadon lehet mozogni. A válaszok ellenőrzését a tanár maga is elvégezheti az óra után, de a következő órán közös megbeszéléssel is (úgy izgalmasabb).


Tanári modul

Tanulói modul (különálló honlap)

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!