Bosnyákné Szűcs Erzsébet: Az ipari forradalom első hullámának kibontakozása

Az ipari forradalom kibontakozásához vezető tényezők feltárása és az ipari forradalom főbb jellemzőinek értelmezése források, térképek, grafikonok és képek alapján.
• A mezőgazdaság, a könnyűipar és a nehézipar egymásba kapcsolódó fejlődése,
• a közlekedés forradalma,
• legjelentősebb feltalálók és találmányaik.
A téma feldolgozása kooperatív tanulással, csoportmunkában történik, azon belül is a mozaik technikával. A téma alkalmas arra, hogy az ipari forradalom során egymás mellett, ugyanakkor egymással kölcsönhatásban zajló folyamatokat külön-külön vizsgálat tárgyává tegyük. Ezeket a kulcsfolyamatokat szakértőik ( illetve a szakértői csoportok) önmagukban képesek vizsgálni, majd a szakértők saját területüket megtanítják a csoport többi, az ipari forradalom más folyamatait feldolgozó tagjának. Így a csoport minden tagja minden folyamatot, és azok kapcsolatait is megismeri.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!