Papp Zoltán: Drámajátéktól a konvenciókig

Az órán az általános iskola negyedik – ötödik osztályosainak ajánlott, széles körben ismert drámajátékok közül válogattunk néhányat. Az oldott hangulatot teremtő, csoportosan megélt élmények motiváló hatása miatt minden vérbeli pedagógus eszköztárában megtalálhatók ezek a gyakorlatok. Az itt tárgyalt, a foglalkozáson tudatosan szerkesztett gyakorlatsorral szinte észrevétlenül jutunk el azokhoz a drámai munkaformákhoz, amelyek az önbizalmat nyújtó
légkör megtartása mellett a tanulást is szolgálják. Hosszú évek tapasztalatából kitűnik, hogy már néhány drámamód rendszeres tanórai alkalmazása eredményesen segíti a diákokat tudásuk átéléssel párosuló mélyítésében. A nem hagyományos tanulásszervezési formák közül – meggyőződésem szerint – leginkább a dráma gyakorlatai nyújtják a legtöbb lehetőséget arra, hogy az ismeretelsajátítás az irodalomórán érzelmi többlettel történjen. Emellett a drámai munkaformák eredményesen illeszkednek a kritikai gondolkodást szolgáló tanulási technikák közé.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés