Száraz Tamás: Természet és társadalom (vitaóra)

A kilencedikes és tizedikes tankönyvek az utóbbi esztendőkben egyre több figyelmet szentelnek a természet és a társadalom kapcsolatrendszeréből fakadó problémaforrásoknak, például a légkör és a vízburok témák végén önálló leckeként szerepel a szennyezés, valamint a társadalomföldrajz keretein belül kiemelt szerephez jutnak a globális világproblémák. De ez elegendő-e ahhoz, amennyire fontos része tágabban értelmezett életünknek? A katasztrófák témakörének tárgyalásakor önkéntelenül is felvetődik mindenkiben a kérdés, kinek van nagyobb felelőssége a katasztrófák bekövetkeztében: a természetnek agy a társadalomnak? Várhatóan a különböző állásponton lévő tanulók majd megvitatják ezt egymással, tehát vitázzunk!


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés