Száraz Tamás: Az összefoglalásban rejlő lehetőségek – 2. rész

Napjaink világgazdaságának jellegzetességei a sokszínűsége mellett a heterogenitás és a polarizálódás. A világgazdaság folyamataiban fontos szerepet játszó országok (Japán, Kína, India, Amerikai Egyesült Államok, Latin-Amerika) témakörének egy sajátos összefoglalása látható a következőkben. Az órák során különböző módszerek segítségével a tanulók megismerhették azokat a folyamatokat és sajátosságokat, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az adott ország elfoglalja jelenlegi pozícióját a világgazdaságban. Az összefoglalás során ennek felidézését és az országok diákszemszögből történő bemutatását láthatjuk. Az ilyen típusú feldolgozás képezheti részét egy nagyobb egységnek is, de alapos felkészülés után önállóan is megállja a helyét.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés