Bodó Jánosné: A rugóerő vizsgálata

A rugóerő vizsgálata tanulókísérlettel, rugóállandó meghatározása, a rugóerő és a megnyúlás kapcsolatának megállapítása a mérési eredmények alapján, a köztük lévő összefüggés ábrázolása.

Egyszerű eszközökkel, a tanulók által könnyen elvégezhető módon tanulmányozható a rugóerő. A mérés során átismételhetőek a dinamika addig tanult részei is, elsősorban a Newton-törvények.

A mérési adatokat (a megfelelő mértékegységgel) rendszerezni és ábrázolni kell, összefüggést kell keresni köztük. A mérés eredményei alapján ki kell számolni egy fizikai mennyiséget, a rugóállandót, és azt értelmezni kell. Észre kell venni, hogy ez az állandó alkalmas a rugó erősségének jelzésére, összefüggést kell keresni az állandó nagysága és a rugó erőssége között.

Meg kell beszélni a mérési adatok és az azokból kiszámolható mennyiségek pontosságát. Rá kell világítani arra, hogy a számológép által mutatott számeredményből hogyan képezhető a végeredmény.

Tehát egy egyszerű feladat megoldása a dinamika témakör nagyon sokféle területét öleli fel. Átismételhetők, gyakorolhatók a korábbi ismeretek, de új gondolatokat is vihetünk az óra anyagába. Megtanulhatjuk a tudományos megismerés egyik módszerének, a kísérletezésnek a lépéseit, problémáit, menetét. Jól összekapcsolható az elmélet a gyakorlattal és a mindennapi életben történő alkalmazással.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!