Dr. Halblender Anna: Halogénelemek

A nemfémes elemek és vegyületeik tematikus egység feldolgozása a főcsoportok szerint történik. A tanulók megismerik, hogy mit jelent a periódusos rendszer VII. főcsoportjának összefoglaló neve: halogénelemek. Tanulmányozzák, melyek a főcsoportba tartozó atomok jellemzői, milyen a molekuláik szerkezete. Megismerik az elemek fontosabb tulajdonságait egyszerű kísérletek alapján, valamint demonstrációs kísérletből. Fontos a felhasználásuk bemutatása a mindennapi életünkben. A hasonló atomszerkezetből következő közös tulajdonság: erélyes oxidálószerek. Konkrét példákon keresztül a veszélyességüket érzékeltetjük, az óvatos bánásmódra felhívjuk a figyelmüket.
A tartalom feldolgozása során a tanulók szövegértése, a kísérletek végzése és elemzése révén manuális képességeik, lényegkiemelésük, a problémafelvetésekkel, az oksági kapcsolatok feltárásával pedig gondolkodási képességük fejlődik. A kiscsoportos módszerrel kooperativitásuk fejlődik, felelősségérzetüket és kommunikációs kultúrájukat is alakítjuk.
A téma feldolgozása a kiscsoport együttműködésén alapuló önálló tanulással történik. A feladatot nem a csoport kapja, hanem minden tanuló rendelkezik kitöltendő feladatlappal, rákényszerítve ezzel a felelősségteljes közös és egyéni munkára. Önálló jegyzeteléssel oldják meg a lényeg rögzítését a főcsoport egyes elemeinek ismertetésekor, ami a leíró jellegű anyagrészek miatt elvárható. A tanulói kísérletek egyszerűen kivitelezhetők, ugyanakkor meggyőzőek, ezért célszerű elvégeztetni. A rendszeres gondolkodtató kérdések, problémafelvetések a diákok meglevő ismeretei és az órán elsajátítottak, illetve megfigyeltek alapján sikeresen megoldhatók, s minden lehetőséget ki kell használni alkalmazásukra.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés