Dombiné Borsos Margit: Ismeretségi háló a XVI – XVIII. századi Magyarországon

Tanítványaink jelentős része kisiskolás korától jelen van az interneten kialakult virtuális közösségekben. Nem ismeretlen számukra saját magukról ún. profilt, adatlapot készíteni, bemutatkozó szöveget alkotni, ismerősöket keresni és velük üzeneteket váltani. Ebből kiindulva támadt az az ötletem, hogy egy történelmi korszak szereplőit telepítsük egy képzeletbeli közösségi oldalra, a létező ismertségi hálózatokban megszokott szerkezetben, és az ott elvárt és közölt információfajták alapján. Mintaként az első magyar közösségi hálózat, a 2002-ben indult „wiw” („who is who”), azóta „iwiw” néven ismert rendszer sémáját vettem alapul. Természetesen nem ragaszkodom ehhez a formavilághoz, tanítványaim szabadon dönthetnek, és az általuk kedvelt közösségi oldal képi és grafikai világával gazdagíthatják munkáikat.
A tanulási téma a kora újkori Magyarország története (1526-1711). A bő két évszázad 22 jeles személyiségének élettörténete és kapcsolatrendszere alapján rajzolódik ki a korszak történelme: a három részre szakadt Magyarország élete, a török- és Habsburg-ellenes harcok sorozata, sikerek és kudarcok egy ország és kiemelkedő történelmi alakjai életében.
A fő módszer a konstruktív tanuláselméletre épít, vagyis az önálló ismeretszerzésen alapuló kreatív tanulói tevékenységre, amelyet egy kézzel írott szövegeket, szabad kézzel készített rajzokat és térképet tartalmazó egyéni tanulói munkaportfólió összeállítása bizonyít. Az önálló tanulás eredményeit együttműködésen alapuló csoportos tevékenységek során osztják meg egymással a tanulók.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés

Melléklet: PORFÓLIÓK – letöltés