Dudás Gabriella: Organikus építészet

Az óra témáját a tanulók választhatták ki a felajánlott négy téma közül: a tanulói választás az organikus építészetre esett. Ez a szerves, élő, természet közeli, különleges, a hagyományokat nem követő, szabad építési szemlélet érdekes, színes területe az építészetnek, mely jól megfelel a kamaszkorú fiatalok érdeklődési körének.
A téma feldolgozása egy előkészítő óra keretében indult. Az osztály tanulóiból négy csoport alakult. Mindegyik csoport önálló résztémát választott, amelyek a következők voltak:
1. Modern organikus építészet; 2. Földházak; 3. Természetes építészet; 4. Újrahasznosított anyagok, zöldtető.
A csoportok azt a feladatot kapták, hogy a választott résztémáról önállóan gyűjtsenek információkat, majd a megadott szempontok szerint készítsenek portfóliót és prezentációt.
Az előkészítés keretében tisztázódott, hogy a portfólió módszer jól alkalmazható az organikus építészet téma feldolgozásában, kitűnő lehetőséget ad információgyűjtésre, az információk elemzésére, értékelésére, a tanulói reflexióra, az irányított, önálló tanulásra. A prezentáció során pedig a tanulók megoszthatják új ismereteiket, tudásukat a többiekkel. A videós tanórához jól illeszkedik a prezentációs módszer.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés