Landi Anikó: Ciklusok alkalmazása – programozási gyakorlat

A foglalkozás témája: gyakorló óra az elöl- és hátultesztelő ciklusra.
A foglalkozás célja: a tanulók algoritmizálási képességének fejlesztése, a programozási gyakorlat elmélyítése, a feltételes ciklus begyakorlása.
Fontos, hogy fejlődjenek a diákok logikai és algoritmizálási készségei, és szeretnénk elérni, hogy a csoport valamennyi résztvevője működjön együtt a csoport érdekében.
A kooperatív technika alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanulási folyamat produktív és gyakorlat közeli legyen, az elméleti ismeretek megtárgyalása is a tanulók aktív közreműködésével történjen. Mindehhez szükséges, hogy a tanár az új, kreatív megoldásokra nyitott, ugyanakkor segítő, diákközpontú attitűddel tartsa az órát. Ez azt is jelenti, hogy nem a tanár az egyedüli információforrás a tanítási órán. A kooperatív technika alkalmazásának fontos sajátossága még a felelősség megosztása (szerepek kijelölése a csoportokon belül), a csoportok egyéni beszámoltatása, a közös feladatmegoldást, együttműködést elősegítő tanulási helyzetek kialakítása.
A tanulók átélhetik azt az élményt, hogy akár egyszerű tudás birtokában is – mint amilyen a programozásban a ciklusok használata – milyen komolynak tűnő játékprogram írható, például a „Gondoltam egy számot, hány tippelés után tudod kitalálni?” játék.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés