Szakmódszertan: Horváth Krisztina: Helytörténet

Az óra célja, hogy bemutassa a helytörténet témakör feldolgozásának lehetséges módjait, szem előtt tartva, hogy a diákok a tanulási folyamatban konkrét tapasztalatokat szerezzenek, megvalósítsák a felfedezésen és tevékenységen alapuló produktív tanulást. A diákok fejlődését jobban elősegíti az alkotó aktivitásra épülő tanulás ezért mind a történelem mind a hon-és népismeret tantárgyak keretében fontosnak tartom, hogy a diákok saját maguk fedezzék fel a múltat, és használják kreativitásukat a megismerés folyamatában. Erre a legjobb terepet saját városunk, környezetünk nyújtja.
Fontos, hogy a tanulók megismerjék saját lakóhelyük történelmét, lakóinak életét, építészetét és egyéb jellemzőit. Mi itt Pécsett, szerencsés helyzetben vagyunk, mert sok korszakot tudunk érdekes módon bemutatni, megtanítani a diákoknak.
Az óra keretében a hallgatók összeállítják azokat a témákat, amelyek illeszkednek a helytörténet modulba, és összegyűjtik a témák feldolgozására alkalmas módszereket. Összevetik az iskola falain kívüli és a hagyományos tantermi oktatást, megvizsgálják ezek előnyeit és hátrányait. A hallgatók egyénileg vagy páronként kiválasztanak egy-egy témát és azt adaptálják egy tanóra megtervezésében. A feladatok elvégzésére egy összevont, másfél órás szemináriumi óra szükséges.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!