Betlehem Márta: Portfólió készítése Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus művéhez

A portfólió készítése az utóbbi időben egyre jobban elterjedt az oktatásban. A tanári mesterképzés hallgatóinak is portfóliót kell készíteniük és bemutatniuk a tanulmányaik lezárásaként. A hatékony személyiségfejlesztés nem képzelhető el olyan új ismeretközpontú értékelési rendszer kialakítása nélkül, amelyek segítik a tanulók önfejlesztését. Ehhez az egyik elérési út ezen technika alkalmazása lehet. „A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amely megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását.” (BARTON és Collins 1993, 2003)1 Tehát ez egy olyan értékelési módszer, amely egy adott területen végzett munkát dokumentál, vagyis a tanulók munkáinak gyűjteménye. A portfólió készítésének célja lehet az ellenőrzés, értékelés vagy a tanulás segítése, a kettő azonban mereven nem válaszható el egymástól. Tudatos iskolai alkalmazása megköveteli a tanulói és tanári szerepváltást, a tanulók aktivitását az önmaguk által dokumentált tanítási folyamat révén. Adott szempontok alapján értékelik saját és társaik munkáját, teljesítményét, és a tanári reflexiók hatására új célokat is megfogalmazhatnak.
A portfólió készítése során a hallgatók megismerkednek a portfólió fogalmával, lehetőségével, alkalmazásának előnyeivel, nehézségeivel az ének-zene órákon, és gyakorlati szituációban is kipróbálhatják magukat. Ehhez Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus című művének sokszínűsége kiválóan alkalmas.
Bár a hallgatók tanulmányaik során már találkoztak/találkozhattak a technikával, valószínű, hogy szaktantárgyi tanítási gyakorlatban még nem próbálták ki azt.


Letöltés

MELLÉKLET – Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!