Bedőné Szűcs Tünde: Óratervezés a tartalom-cél-módszer hármas egységében

Az oktatás módszertani tankönyvek hagyományos módon a testnevelés mozgásanyagának tanítását megtervezni hivatott óravázlat felépítését két alapvető pillérre helyezik: az oktatási anyagra (mit?), illetve a tananyag feldolgozásának módszerére (hogyan?). E kéthasábos óratervezés feltételezi a hallgatók részéről egyrészt azt, hogy részekre tudnak bontani, fel tudnak építeni egy-egy cselekvéssort, megfelelő feladatrepertoárral rendelkeznek – tehát a mit kérdésre kielégítő választ tudnak adni. Másrészt azt, hogy ezeket a gyakorlatokat a helyes módszer megválasztásával el tudják magyarázni, be tudják mutatni, kellő segítséget tudnak nyújtani a tanulóknak az elsajátításhoz, bevésődéshez, a hibajavításhoz, és az értékeléshez – azaz a hogyan tanítjuk is meghatározásra kerül.


Letöltés

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!