Bodó Jánosné: Karbonsavak és észterek áttekintése interaktív tábla használatával

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek csoportjainak rendszerezésében hasznos segítség az interaktív tábla. Az egyszerű funkciós csoportokat könnyebb felrajzolni, de a karbonsavak és észterek összetett csoportjai, a molekulákban található egyéb funkciós csoportok elég bonyolultak. A megértést segíti, ha a molekulákat azok részleteiből rakjuk össze, majd ennek alapján írjuk fel a konstitúciós képletet.

A tapasztalatom az, hogy sok tanuló nem egészen érti a szerves molekulák felépítését. Ha ismétlődő elemekből rakják össze a molekulákat, könnyebben felfedezhetik a felépítés logikáját.

A kész képletekben kiemelhetünk részleteket különböző szempontok alapján, felírhatunk reakcióegyenleteket, kiemelhetjük a folyamatok lényegét, kiegészíthetjük ábrákkal, rajzokkal.

Szemléltethetünk film illetve animáció segítségével is abban az esetben, ha a molekula bonyolult térbeli alakját szeretnénk megmutatni, vagy ha az állókép nem tudja kellőképpen érzékeltetni a változásokat. Az interaktív toll segítségével kiegészíthetjük a filmek kimerevített kockáit is.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!