Vadicskó Judit: A sejtet felépítő kémiai anyagok és jellemző reakcióik

A természettudományos tantárgyakban tanult ismeretek alkalmazása és összekapcsolása kitűnően megvalósítható a sejtbiológia témakörben. A tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha van lehetőség szaktantermi munkára, amelynek során nagy szerepet kap a kísérletezés.

Az életkori sajátosságokkal összhangban levő természettudományos kísérletek szervezésével kialakíthatjuk az önálló ismeretszerzés igényét. A páros munka az együttműködési készségek fejlesztése mellett az anyagigényt is csökkenti. Egyszerű kísérletek elvégzésével, a tapasztalatok dokumentálásával és értékelésével mindez kitűnően megvalósítható.

Fontos, hogy a tanulók az ismeretek elsajátítása folyamán logikus összefüggésekben gondolkodjanak, tudják használni a természettudományos megismerési módszereket, egyszerű biokémiai vizsgálatok, kísérletek elvégezésével bővítsék ismereteiket, az eredményeket rendezetten tudják dokumentálni, oknyomozó módon értékelni, kísérletekkel támasszák alá a feltételezett oksági kapcsolatokat, megismerjék a sejtek kémiai összetevőit és szerepüket a sejtekben lejátszódó legfontosabb folyamatok során.

Az egészséges életmód (a tudatos táplálkozás) fontosságának erősítése, az egészséget fenntartó magatartás szokásrendszerének tudatosítása már a sejtek felépítése során is előkerül.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!