Engel Mária: Kultúra és életmód a római császárkorban

Római lakoma Maecenas házában:
• A lakoma szerepe, résztvevői
• Az Augustus korabeli Róma kultúrája, jelentős képviselői
• A római család hétköznapjai életkörülményei
• Szórakozás az ókori Rómában
A téma feldolgozása szerepjáték módszerével történik, a tanulók előzetes önálló, ill. közös könyvtári készülésével. A lakoma/tanóra során fontos cél, hogy lehetőség szerint mindenki megszólaljon és a választott szerepe szerint aktív részese legyen a lakoma eseményeinek, odafigyelve a többiekre, reagálva megszólalásaikra. Cél fejleszteni a tanulók önálló ismeretszerzését, a tanult tananyag/ismeretek alkalmazási képességét. Cél továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (történelem, irodalom, művészettörténet, ének-zene).


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!