Pethőné Nagy Csilla: A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése szakaszos olvasással

Kortárs erdélyi szerző hosszabb elbeszélését kínáljuk feldolgozásra a szakaszos olvasás módszerében működtetve változatos, a tartalmi lehetőségeknek adekvát tanulási technikát. Az elbeszélés a történetbonyolítás okán alkalmas a szakaszolásra, a szakaszok között kifejleti jóslatok megfogalmazására. A gondolkodás-értelmezés folyamatát az RJR modellnek a szövegszakaszokra épülő, ismétlődő felhasználásával, másrészt a szövegszakaszokat megelőző és követő feladatokkal irányítjuk, amelyek a szövegértési-szövegalkotási kompetenciák komplex fejlesztését segítik. Szakács István Péter Csempészáru című elbeszélése két bibliai történetet von össze és alkot újra. A parafrázis az Édenbeli, halhatatlanságot őrző fa és a megváltástörténet jelentéskörét kapcsolja össze úgy, hogy közben többféle műfaji sémát is működésbe hoz.


Tanári modul

Tanulói modul

A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!