Dr. Halblender Anna: A szénd-dioxid és a szénsav – modellezéssel és kísérlettel

A periódusos rendszer IV. főcsoportjából az egyik részletesen megismert elem a szén. Az elemi szén módosulatait követően megismerkednek a tanulók a szén égéstermékeivel: a nem tökéletes égéskor keletkező szén-monoxiddal, ezen az órán pedig a tökéletes égésekor keletkező szén-dioxiddal, valamint a vízben való kémiai oldódásakor létrejövő szénsavval. A szén-dioxid szerkezete, néhány tulajdonsága, kimutatása 7. osztályból meglevő ismeret, melyre építeni lehet. További tulajdonságokkal, reakciókkal, reakcióegyenleteikkel, előfordulásával, előállításával (ipar és laboratórium), felhasználásával egészítjük ki és foglaljuk egységbe az anyagot. Fontos megbeszélni a szén-dioxid élettani hatását.
Az analógiás gondolkodás lehetőségét kihasználva a kén vegyületeinél tanultakat is megerősítjük (kén-dioxid, kénessav, hasonló összetételű az oxid és a sav).
A szén-dioxid szerkezetét tanulói modellezéssel (pálcikamodell és táblai síkmodell) tesszük szemléletessé, valamint a kalotta-modell bemutatásával. A többszörös kötések kialakulását, a molekula alakját sík- és térbeli modellekről figyeltetjük meg. Táblai vázlatban és füzetbeli rajzban rögzítik a megbeszélteket.
A szén-dioxid tulajdonságainak közvetlen megfigyelése a párban, vagy egyénileg végzett tanulókísérletekkel a leghatékonyabb. Színét, szagát, égést nem tápláló tulajdonságát egyszerű kémcsőkísérletekkel végzik, hasonlóan kivitelezhető meszes vízzel történő kimutatása. A sűrűségét demonstrációs kísérlettel a tanár mutatja be. A reakcióegyenletek írásába a tanulók bevonhatók.


TANÁRI modul letöltés

TANULÓI modul letöltés