Tananyagok ebben a kategóriában: Irodalom

Szakmódszertan: Maul Borbála – A portfólió mint tanulási folyamat

A portfólió mint az egyéni tanulás egyik formája ma már általánosan ismert a pedagógiai szakirodalomban és – remélhetőleg – része a mindennapi iskolai gyakorlatnak is. Ebben a modulban azt szeretném bemutatni, hogy a portfóliós tanítási-tanulási folyamatok hogyan építhetők egymásra a középiskola négy évfolyamán. Ugyanakkor hangsúlyosnak tartom azt is, hogy a hallgatók megtapasztalják, mennyiben segíti a [...]

Szakács Emília: Olvasótábor

A modul a tanórán kívüli foglalkozások egy sajátos lehetőségével szeretné megismertetni a hallgatókat egy konkrét téma feldolgozásához kapcsolódva. A 2×3,5 órás olvasótábori anyag interaktív-reflektív monitorozása és az olvasótábori tanári tevékenységek fölmérése során szeretnénk ráirányítani a tanárjelöltek figyelmét az irodalomórákon, a tanórai kereteken kívüli magyartanári munka lehetséges feladataira. Erősíteni szeretnénk a befogadói szemléletű, élményalapú irodalomértésre, irodalomolvasásra [...]

Nagyné Sörös Erika: A drámapedagógia elemeinek alkalmazása felsős nyelvtan és kommunikáció tanórákon

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei, készségei, képességei, kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. A drámapedagógia eszközei a drámajátékok. A dráma a gyermeki játékból eredeztethető. „Úgy cselekszem, mintha valaki más lennék.” A drámajátékban a gyermek cselekvőként, közreműködőként képzeletben és tevékenyen él meg élethelyzeteket. [...]

Berényi Éva: Mozgóképi szövegek felhasználási lehetőségei magyarórákon

Mozgóképi szövegekkel vagyunk körülvéve, ezért természetes, hogy a filmes eszközökkel készített anyagoknak helyük van az oktatásban, így a magyarórákon is. Az megszokott, hogy valamelyik drámai mű feldolgozásakor filmen nézzük meg az adott darabot vagy annak részleteit (élő színházi előadás híján, mert a dráma azért mégis előadásra szánt mű), ugyanakkor a tanárok között komoly vita tárgyát [...]

Bálint Andrea: A fejlesztő értékelés

A fejlesztő értékelés egy, a hagyományostól eltérő tanulási-tanítási gyakorlat része, mely annak kereteiből nem szakítható ki – önmagában nem állja meg a helyét. Tanulható, de csak a kompetencia alapú tanulás keretei között, saját élményű tanulással.

Page 2 of 212