Tananyagok ebben a kategóriában: Videós tanórák

Száraz Tamás: Az összefoglalásban rejlő lehetőségek – 1.rész

A 9. évfolyam tananyagának egyik legösszetettebb része a légkör témaköre. Az egyszerű megismeréstől a ráépülésen keresztül a továbbgondolásig terjed a tanulás folyamata. Ezt a komplexitást érdemes az összefoglalás során is szem előtt tartanunk. A feladatoknak ezért sokszínűeknek és fokozatosan összetettebbnek kell lenniük. Ebben a 45 percben egy igazán pörgős, hangulatos órának lehetünk a részesei, amely [...]

Papp Zoltán: Drámajátéktól a konvenciókig

Az órán az általános iskola negyedik – ötödik osztályosainak ajánlott, széles körben ismert drámajátékok közül válogattunk néhányat. Az oldott hangulatot teremtő, csoportosan megélt élmények motiváló hatása miatt minden vérbeli pedagógus eszköztárában megtalálhatók ezek a gyakorlatok. Az itt tárgyalt, a foglalkozáson tudatosan szerkesztett gyakorlatsorral szinte észrevétlenül jutunk el azokhoz a drámai munkaformákhoz, amelyek az önbizalmat nyújtó [...]

Papp Zoltán: Az igazi kincs – dráma tanítási órán – döntési helyzetek vizsgálata

A tapasztalati tanulás elmélete abból indul ki, hogy az emberek jobban hisznek abban a tudásban, amit saját maguk fedeztek fel, mint abban, amit mások prezentáltak nekik. Önmagában véve valamilyen elméleti információ nem elégséges az egyén hiedelemrendszerének és viselkedésének megváltoztatásához, de csupán a tapasztalat átélése sem elegendő a változáshoz a hozzá kapcsolódó hiedelmek feltárása és változása [...]

Students often get into such situations in their everyday life when they have to communicate effectively. Debate technique does not only improve skills and competences in the first language but it can also be a useful technique in the second language education. The aims and objectives of this debate lesson are to develop communication and [...]

Fodor Bálint: Once upon a time…

One of the many arguments brought up against cooperative learning is that teachers must prepare and plan much more than in the case of different teaching/learning strategies. With this lesson plan I am intending to show that teachers’ creative thinking can and should substitute fancy (and often expensive) accessories – while still keeping Kagan’s four [...]

Nagyné Sörös Erika: A drámapedagógia elemeinek alkalmazása felsős nyelvtan és kommunikáció tanórákon

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amelynek során az egyén ismeretei, készségei, képességei, kapcsolatai a nevelő által irányított, csoportban végzett közös dramatikus cselekvés révén fejlődnek. A drámapedagógia eszközei a drámajátékok. A dráma a gyermeki játékból eredeztethető. „Úgy cselekszem, mintha valaki más lennék.” A drámajátékban a gyermek cselekvőként, közreműködőként képzeletben és tevékenyen él meg élethelyzeteket. [...]

Pethőné Nagy Csilla: A szövegértési-szövegalkotási kompetencia fejlesztése szakaszos olvasással

Kortárs erdélyi szerző hosszabb elbeszélését kínáljuk feldolgozásra a szakaszos olvasás módszerében működtetve változatos, a tartalmi lehetőségeknek adekvát tanulási technikát.

Engel Mária: Athéni népgyűlés a két perzsa támadás közt – szerepjáték

Athéni népgyűlés a két perzsa támadás között: • A népgyűlés szerepe, résztvevői • A népgyűlés hatásköre • Érvek és ellenérvek a perzsa támadás elleni védelem kérdésében • A cserépszavazás

Page 4 of 7« First...23456...Last »