Tananyagok ebben a kategóriában: Fényképes tanórák

Maul Borbála: Tanulói portfólió – értékelő óra, csoportmunka

A portfóliós tanulási folyamat (A regény – portfólió) első záró-értékelő óráját (dupla órában) mutatja be az alábbi óraterv, amelynek célja, hogy a tanulók bekapcsolódjanak munkáik értékelésébe, betekintsenek egymás kész dokumentumaiba.

Engel Mária: Kultúra és életmód a római császárkorban

Római lakoma Maecenas házában: • A lakoma szerepe, résztvevői • Az Augustus korabeli Róma kultúrája, jelentős képviselői • A római család hétköznapjai életkörülményei • Szórakozás az ókori Rómában

Berényi Szabolcs: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Második óra)

Ez Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde bevezető moduljának második tanórája. Ideális esetben egy dupla óra második 45 perce. Az órán az első részben elhangzottakra, megtanultakra támaszkodva ismerjük meg a romantikus drámai költemény műfaját, és alkalmazzuk új ismereteinket Vörösmarty művére.

Berényi Szabolcs: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Első óra)

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művének bevezető két órájának első felében a drámai költemény hagyománnyal való kapcsolatát ismerjük, illetve tanuljuk meg. A tananyag elsajátításához több, párokat igénylő kooperatív módszert is használunk.

Varga Andrásné: Szó-kincs – kincs-e a szó? Könyvtárhasználati foglalkozás az egynyelvű szótárak használatával

Szókincsbővítés az egynyelvű szótárak (Értelmező kéziszótár, Szinonimaszótár, Szokatlan szavak szótára, Új magyar tájszótár, Idegen szavak szótára stb.) használatával – a könyvtár tájékoztató apparátusának használata, kézikönyvekben keresés egyénileg és kiscsoportos munkában a kooperatív tanulási technikák alkalmazásával. A csoportmunkában történő feladatmegoldást azért választottam, mert így lehetőség van a tanulók közti munkamegosztásra (aki gyorsabban keres a szótárakban, az [...]

Varga Andrásné: Fától az erdőt – A fa mitológiai, nyelvi, néprajzi vonatkozásai könyvtárhasználati óra keretében, könyvtári kutatómunkára építve

Fafajták a mitológiában, fával dolgozó mesterek, fából készült mesterművek, fával kapcsolatos szólások – a könyvtár tájékoztató apparátusának használata, kézikönyvekben keresés egyénileg és kiscsoportos munkában a kooperatív tanulási technikák alkalmazásával.

Vadicskó Judit: Növényélettani vizsgálatok

A tanulók a növények élettani működéseihez kapcsolódó és azokat igazoló (beállított) kísérleteket értelmezik. Megfigyelik és igazolják az elméleti órákon megbeszélt jelenségeket. A tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha lehetőség van szaktantermi munkára.

Vinczéné Csete Gabriella: Alkalmazzuk a szimmetriát – Sík- és térbeli tengelyesen tükrös alakzatok előállítása

A szimmetria fogalma nem csupán egy esztétikai kategóriára utal, hanem a természettudományok egyik legalapvetőbb fogalmává lépett elő. A tengelyes tükrözés mint geometriai transzformáció az általános iskola 6. évfolyamán a matematika tantárgy egyik lényeges tananyag része. Ez a tanítási óra a téma egyik lehetséges bevezető órája.

Page 5 of 8« First...34567...Last »