Tananyagok ebben a kategóriában: Módszerver

Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit

Obwohl Telefondialoge in den meisten Lehrwerken vorhanden sind, trotzdem ist das Telefonieren eine der am meisten verkannten kommunikativen Fertigkeiten. Da das Telefonieren sowohl im Privat- als auch im Geschäftsleben eine erhebliche Rolle spielt, muss die Telefonier-Kompetenz in den Stunden für Fremdsprachen gefördert werden und dadurch werden auch die interkulturellen Differenzen erfahrbar gemacht. Da das Telefonieren [...]

Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Unter einem Unterrichtsprojekt wird eine abgeschlossene Unterrichtseinheit verstanden, die vom Lehrbuch auch unabhängig sein kann. Dem Lehrer ist es eine gute Alternative zum normalen Unterricht, wobei die Lektionen im Lehrbuch durchgearbeitet werden. Dadurch können die Schüler im Unterrichtsverlauf mit Abwechslung und Spannung ihre Kenntnisse noch mehr vertiefen. Dieses Ziel erreicht, kann sich nicht nur der [...]

Betlehem Márta: Franz Schubert – Erlkönig (Rémkirály)

Schubert Erlkönig (Rémkirály) című műve az RJR modell alkalmazásával. A ballada történetisége és dramatikus előadhatósága nagyszerű lehetőséget biztosít a romantikus dal jellemzőinek feltárásához, a szemléltetéshez használt képek és különböző fordítások pedig lehetővé teszik a téma sokszínű megismerését. A dal kooperatív technikákkal való alapos feldolgozásához 3 tanórára van szükség. Ez az időráfordítás soknak tűnik, de a [...]

Betlehem Márta: Bartók Béla – A kékszakállú herceg vára

Bartók Béla a Kékszakállú herceg vára című operájának megismerése. Bartók művei erkölcsileg is megközelíthetőek, ezáltal könnyen értelmezhetők. A Concerto, mint a hazaszeretet, a Cantata Profana, mint a honvágy és a „tiszta forrás” témája hozzásegíti a tanulókat Bartók művészetének, zenéjének megértéséhez. A két tanult alkotáshoz jól kapcsolható az opera, hiszen ebben is megtalálhatók a tanult művek [...]

Betlehem Márta: Múzeumpedagógia az ének-zene órán

Miért menjünk múzeumba? A múzeumok komplex módon és nagyon hatékonyan nyújtanak lehetőséget a különböző ismeretek élményszerű megszerzésére. A nevelés és oktatás sajátos, az új típusú konvertálható tudás kialakításának egyik alapvető színtere. Kiemelt szerepe van a kreatív személyiség nevelésében is. Lehetővé teszi, hogy a megszerzett ismeretek beépüljenek a tanulók személyiségébe, alkalmazásképes tudást biztosít, mely a diákok [...]

Galambos Lívia: A pécsi kortárs építészet

Az óra keretében Pécs kortárs építészetével foglakoznak a tanulók. A téma portfóliómódszerrel kerül feldolgozásra, amely módszer a nyolcvanas évektől kezdődően, de főleg a kilencvenes évektől reneszánszát éli. A helyszínek jól elkülöníthetők, olyan építészeti karakterrel rendelkeznek, melyeken jól meghatározhatóan megfigyelhetők építészettörténeti lenyomatok is, illetve valamilyen szempontból fontos szerepük van a város struktúrájában. A téma alkalmas arra, [...]

Bálint Andrea: Arany János Vörös Rébék című művének tanítása drámajátékokkal

Mivel a Vörös Rébék kései Arany-ballada, így a diákok ismerik már a ballada műfaját, értelmeztek egy-két művet a nagykőrösi korszakból. Az Őszikék korszak balladái közül az ezen a tanórán feldolgozásra kerülőt más szempontból közelítjük meg. A hangsúly a szöveg megértésére, a véleményalkotásra, érvelésre, a belehelyezkedést kívánó kreatív játékokra helyeződik. A következő kérdésekre keresünk választ: Mi [...]

Landi Anikó: Ciklusok működése

A modul megvalósítása során a tanulók egy olyan programozási feladatot oldanak meg, amelyhez a ciklusok alkalmazása szükséges. A programozás gyakorlatában az egyik legfontosabb technika a ciklusok használata. Minden olyan informatikai szakmában, amely programozást igényel, elengedhetetlen követelmény a ciklusok ismerete és alkalmazása. A ciklusok sokrétű felhasználását jól jellemzi, hogy a web-programozásban, az adatbázis-kezelésben, egyszerűbb vagy bonyolultabb [...]

Page 2 of 1312345...Last »