Tananyagok ebben a kategóriában: Irodalom és dráma

Berényi Szabolcs: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde (Első óra)

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című művének bevezető két órájának első felében a drámai költemény hagyománnyal való kapcsolatát ismerjük, illetve tanuljuk meg. A tananyag elsajátításához több, párokat igénylő kooperatív módszert is használunk.

Szakács Emília: Metaforizációs mintázatok és reflexív szövegelemek egy kortárs magyar szerző novellájában

A tanóra nem a novella komplex elemzésével foglalkozik. A hagyományos, metonimikus olvasat mellett a novella metaforikus jelentésrétegének föltárása, az elbeszélői szólamok és reflektív funkciók nyomon követése a cél.

Molvayné Sárosi Eszter: Romantika a világirodalomban

Három romantikus alkotó egy-egy rövid versének értelmezése differenciálás és kooperatív tanulás módszerével dupla órán. A három költeményt (Heine: A dal szárnyára veszlek; Lermontov: Vitorla; Eminescu: A csillagig…) a diákok csoportmunka során tanári kalauzokkal önállóan értelmezik, majd munkájuk eredményét prezentálják.

Maul Borbála: Az avantgárd és a bauhaus – művészeti ágak találkozása az irodalomórán – múzeumi óra

Az avantgárd irányzatok és irodalom rendszerint a 12. évfolyam tananyagtartalmai közé sorolódik (hivatalosan a 11. évfolyam anyaga, de mindig átcsúszunk vele a következő évre.) A téma kitágítása a Bauhaus irányába „adta magát”, vagyis magától értetődő akkor, amikor a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében egyedülálló kiállítást rendezett a város A művészettől az életig [...]

Molvayné Sárosi Eszter: Madách Imre – Az ember tragédiája – akadémikus vita

Akadémikus vita – Madách Imre Az ember tragédiája című művével való több tanórányi foglalkozás zárása. Olyan, mindenkit érintő érdekes és izgalmas kérdések állnak Madách művének középpontjában (mi az élet értelme, meddig terjed az egyén hatóköre, miben rejlik az ember szabadsága, megy-e előbbre az emberiség, van-e értelme a küzdésnek, nemes tettnek stb.), amelyekről érdemes elgondolkodni, amelyek [...]

Page 2 of 212