Tananyagok ebben a kategóriában: Fényképes tanórák

Száraz Tamás: Az állam szerepe a piacgazdaságban

Az állam szerepe a nemzetgazdaságokban a történelem előrehaladtával sokat változott. Nincs törvényszerű összefüggés az állam beavatkozásának mértéke és az adott ország gazdasági fejlettsége között. A komparatív előnyök szerinti nemzetközi munkamegosztás elméleti folyamatait a nagyhatalmak gazdaságpolitikája rendre átírta. Az óra célja az, hogy megnézzük, milyen sajátos tulajdonságokkal jellemezhetőek az állami struktúrák, és ezek hogyan befolyásolják az [...]

Száraz Tamás: Természet és társadalom (vitaóra)

A kilencedikes és tizedikes tankönyvek az utóbbi esztendőkben egyre több figyelmet szentelnek a természet és a társadalom kapcsolatrendszeréből fakadó problémaforrásoknak, például a légkör és a vízburok témák végén önálló leckeként szerepel a szennyezés, valamint a társadalomföldrajz keretein belül kiemelt szerephez jutnak a globális világproblémák. De ez elegendő-e ahhoz, amennyire fontos része tágabban értelmezett életünknek? A [...]

Papp Zoltán: A János vitéz egyes részeinek feldolgozása a drámapedagógia és a disputa elemeivel

Az itt tárgyalt óra a felelősségteljes döntés egyfajta megszületését mutatja be, ami a retorikában, később a pedagógiában már régóta alkalmazott módszeren alapul. Másfelől az óra János vitéz történetének sajátos összefoglalására is vállalkozik. Egyetlen munkaformát tartalmaz: egy szabályozott vitát, mely a szakralitásban gyakorolt szentté avatás analógiáján alapszik. Petőfi elbeszélő költeményében a földi halandó éteri szintre emelkedésének [...]

Rózsa Mónika: Is plastic surgery useful?

Students often get into such situations in their everyday life when they have to communicate effectively. Debate technique does not only improve skills and competences in the first language but it can also be a useful technique in the second language education. The aims and objectives of this debate lesson are to develop communication and [...]

Fodor Bálint:  Our Zoo

Most supporters of cooperative learning agree that one of the main advantages of the strategy is that not only the language, but the personal competences can evolve through constant interaction and shared experience of the learners. It is never too early to start working on these skills, and one should grasp every opportunity presenting itself [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: Az ipari forradalom első hullámának kibontakozása

Az ipari forradalom kibontakozásához vezető tényezők feltárása és az ipari forradalom főbb jellemzőinek értelmezése források, térképek, grafikonok és képek alapján. • A mezőgazdaság, a könnyűipar és a nehézipar egymásba kapcsolódó fejlődése, • a közlekedés forradalma, • legjelentősebb feltalálók és találmányaik. A téma feldolgozása kooperatív tanulással, csoportmunkában történik, azon belül is a mozaik technikával. A téma [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A nagy háború – az I. világháború jellegzetességei

Az első világháború jellegzetességei, új vonásai: • Fegyverkezési verseny • Villámháborús haditervek • Háborús lelkesedés • Propaganda • Állóháború – lövészárok-hadviselés / állásháború • Az első világháború jellegzetes fegyverei • A hátország és a nők A téma feldolgozása HTML alapú IKT tananyag használatával történik, a tanulók önálló munkájával. Így mindenki saját tempójában haladhat, mélyülhet el [...]

Pethőné Nagy Csilla: A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése kooperatív tanulásszervezéssel

A tékozló fiú története archetipikus történet, szereplői is archetípusok. Az irodalomban és a művészetekben a bibliai példázat óta kedvelt téma, számtalan újraírása van. A középiskolás korosztály többnyire épp a lázadás és elszakadás útját járja, így érintett a témában, személyes és erős motivációval, kritikai attitűddel fordulhat felé.

Page 4 of 8« First...23456...Last »