Tananyagok ebben a kategóriában: Fényképes tanórák

Kógerné Kühn Edit: Teaching drama

‘Drama is doing. Drama is being. Drama can generate a need to speak.’ It is a supplementary technique of communicative language teaching in the following areas:

Horzsa Gáborné: A villamos energia termelése és szállítása

Az energiafajták közül a villamos energia széleskörű felhasználásának megismerése: felhasználásának területei, előállításának módjai, alternatív lehetőségek a megújuló energia felhasználásával.

Horzsa Gáborné: A lakások fűtése, fűtési rendszerek

A lakások fűtésének energetikai szempontú elemzése, szakaszai, a hőveszteség okai, védekezés. A tüzelőberendezések típusai, fűtési rendszerek jellemzése.

Horváth Krisztina: Be green

Drama technique helps to rearrange, apply and deepen the previously acquired knowledge in an action oriented system. Certain situations can be experienced through imaginary, fictive stories, where the participants are involved in role-plays.

H. Szűcs Márta: Energia, energiaváltozások összefoglalása, rendszerezése kooperatív technika segítségével

Célok: a tanult fogalmak felelevenítése, gondolati példákon való elmélyítése, az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása, számítási feladatokban való alkalmazása.

H. Szűcs Márta: Az áramerősség és a feszültség mérése

Cél: az elméletben tanultak gyakorlatban való megvalósítása. A mérés előtt átismételjük az addig tanultakat: áramkör részei, egyszerű áramkör, mérőműszerek bekötési szabályai, méréshatár fogalma, mért érték megállapítása.

Garamszegi Rita: Időutazás a középkorba

A tanítási órákon elsajátított ismeretek magasabb szintű alkalmazása, az ismeretek és megoldási technikák bővítése. Cél: a tehetséggondozás, fejleszteni a tanult ismeretek alkalmazási képességét, továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (magyar irodalom).

Dombiné Borsos Margit: A piramisok földjén – bevezető óra (módszertani) ötlettár az ókori egyiptom témájához az IKT segítségével

Az elkövetkező 4 órában az ókori Kelet legtöbb ember által érdekesnek tartott és kedvelt államának történetével foglalkozunk. Azt szeretném, ha mindaz, amit már eddig is tudtatok Egyiptomról, és az a tudás is, amely eztán fog megteremtődni, a digitális eszközök segítségével jusson nagyobb nyilvánossághoz, osszátok meg egymással.

Page 7 of 8« First...45678