Tananyagok ebben a kategóriában: Videós tanórák

Tarnai Gábor: Quiz show

In this class L2 learners do a quiz show in class. It is based on cooperative work, and Ls work in pairs. First, they choose their favourite comedies and do their own research on them. Afterwards, they compile questions and answers, and insert them into a Jeopardy PowerPoint in class. In fact, they put on [...]

Tarnai Gábor: Breaking news

In this class, L2 learners read different news items from around the globe. (In the case of advanced learners, Ls should compile their news items.) Afterwards, they write headlines for them. Ls do creative thinking exercises to practice diverse registers. Then they produce TV newsreels with anchors, cameramen, reporters and interviewees. In fact, they build [...]

Dudás Gabriella: Organikus építészet

Az óra témáját a tanulók választhatták ki a felajánlott négy téma közül: a tanulói választás az organikus építészetre esett. Ez a szerves, élő, természet közeli, különleges, a hagyományokat nem követő, szabad építési szemlélet érdekes, színes területe az építészetnek, mely jól megfelel a kamaszkorú fiatalok érdeklődési körének. A téma feldolgozása egy előkészítő óra keretében indult. Az [...]

Gocsál Ákos: Videofelvétel készítése egy multimédiás bemutatóhoz projektmódszerrel

A modul megvalósítása során a projektmódszer alkalmazásával a tanulók egy videofelvételt (rövid, robotokról szóló, hír jellegű videofelvételt) készítenek, amely például egy multimédiás bemutató vagy weblap részeként használható. A műszaki szakképzésben különösen fontos a gyakorlati kompetenciák fejlesztése, ehhez azonban szükségesek elméleti háttérismeretek is. A modul megvalósítása során a multimédia-fejlesztéssel foglalkozó tanulók a különböző tantárgyak keretében megszerzett [...]

Dr. Halblender Anna: A szénd-dioxid és a szénsav – modellezéssel és kísérlettel

A periódusos rendszer IV. főcsoportjából az egyik részletesen megismert elem a szén. Az elemi szén módosulatait követően megismerkednek a tanulók a szén égéstermékeivel: a nem tökéletes égéskor keletkező szén-monoxiddal, ezen az órán pedig a tökéletes égésekor keletkező szén-dioxiddal, valamint a vízben való kémiai oldódásakor létrejövő szénsavval. A szén-dioxid szerkezete, néhány tulajdonsága, kimutatása 7. osztályból meglevő [...]

Eszteri Zsolt: A dimenziófaktorok értelmezése, logikája 3 dimenziós grafika / térsarok tervezési gyakorlata

A dimenziófaktorok értelmezése, logikája. 3 dimenziós grafika / térsarok tervezési gyakorlata. A térbeli jelenségek átélése és modellezése. A tér logikai megértése, téralkotó elemek rendszerezése. Kreatív egyéni képességfejlesztés, pontos, elmélyült alkotómunkára nevelés, önkifejezés a gyakorlati feladat segítségével. (A probléma az önálló alkotómunkára és önkifejezésre kíválóan alkalmas, de párban is végezhető, amennyiben a gyerekek a project során [...]

Németh Andrea: Simulation einer Geschäftsverhandlung

Die Simulation ist eine offene Unterrichtsform, deren Einsatz wegen ihrer Realitätsbezogenheit besonders im fachorientierten Unterricht zu empfehlen ist. Das Ziel der Simulation ist, dass die Lernenden Handlungsstrategien zur Lösung einer Aufgabe entwickeln. Sie suchen nach Ideen, recherchieren, entwerfen Pläne und denken sie neu, wenn sie sich nicht als funktionsfähig erwiesen haben. Der Lehrende übernimmt die [...]

Száraz Tamás: Az összefoglalásban rejlő lehetőségek – 2. rész

Napjaink világgazdaságának jellegzetességei a sokszínűsége mellett a heterogenitás és a polarizálódás. A világgazdaság folyamataiban fontos szerepet játszó országok (Japán, Kína, India, Amerikai Egyesült Államok, Latin-Amerika) témakörének egy sajátos összefoglalása látható a következőkben. Az órák során különböző módszerek segítségével a tanulók megismerhették azokat a folyamatokat és sajátosságokat, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy az adott ország elfoglalja jelenlegi [...]

Page 3 of 712345...Last »