Tananyagok ebben a kategóriában: Fényképes tanórák

Tarnai Gábor: People and jobs: job profiles and resumes

In this class we utilise peer-teaching to a great extent. Learners should prepare their own teaching material and teachers should act as mere facilitators. Each class is conducted by one student who chooses an episode of his or her favourite sitcom.

Tarnai Gábor: People and jobs: politics and culture

This paper focuses on politics and voting rights while exploiting British history and culture. The class concentrates on an episode called Dish and Dishonesty of Blackadder the Third. The methods involve peer-teaching, listening and project-work using audio-visual input and use the Direct Method by an extensive listening comprehension practice and scarcely the Grammar-Translation Method for [...]

Szakács Emília: Metaforizációs mintázatok és reflexív szövegelemek egy kortárs magyar szerző novellájában

A tanóra nem a novella komplex elemzésével foglalkozik. A hagyományos, metonimikus olvasat mellett a novella metaforikus jelentésrétegének föltárása, az elbeszélői szólamok és reflektív funkciók nyomon követése a cél.

Rózsahegyi Ágnes: The town functioning as ‘School’

Six lessons are devoted to a project on how the place we live in can function as school, in other words, what opportunities and facilities are available for the L2 learners (henceforth: Ls) to confirm or expand both the factual and the language knowledge they have acquired in the course of their general and L2 [...]

Rózsahegyi Ágnes: The portfolio as a possible means of second language acquistion

As one of the many aspects of modern project pedagogy, portfolio offers both teachers and the L2 learners (henceforth Ls) an effective means to develop language skills and strengthen informal as well as formal language acquisition. The necessity of lifelong learning requires Ls to attain and advance their learning strategies, reinforce cognitive competences, and use [...]

Priskinné Rizner Erika: Portfólió az Árpád-korról a gimnázium 10. osztálya számára

A magyar történelem első nagy témakörének feldolgozása kapcsolódjon össze az egyéni tanulás és a tananyagtartalmakhoz való egyéni viszonyulás lehetőségével, így identitástudatuk elmélyítésével. Tanári modul Tanulói modul 1. melléklet (PPT) 1. melléklet (PPT) 1. melléklet (PPT) A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!

Pesti Miklósné: Az emberi szaporító szervrendszer egészségtana

A nevelési területek közül is kiemelt fontossággal bír az egészséges életmódra nevelés.  Különösen fontos ez napjainkban, amikor tanulóink egészségét a mozgáshiány, az elhízás, a növekvő stressz mellett a szabadabb (sokszor szabadosságba átcsapó) szexuális élet következményei veszélyeztetik.

Molvayné Sárosi Eszter: Romantika a világirodalomban

Három romantikus alkotó egy-egy rövid versének értelmezése differenciálás és kooperatív tanulás módszerével dupla órán. A három költeményt (Heine: A dal szárnyára veszlek; Lermontov: Vitorla; Eminescu: A csillagig…) a diákok csoportmunka során tanári kalauzokkal önállóan értelmezik, majd munkájuk eredményét prezentálják.

Page 6 of 8« First...45678