• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

A tanegység célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a befogadásközpontú, élményalapú irodalomtanítás didaktikai lehetőségeibe, tapasztalatot szerezzenek a feladatorientált szövegfeldolgozás, a tanóra fölépítésének gyakorlatában. A felkínált lehetőségek, közelítési útvonalak az előzetes, szövegen kívüli tapasztalatok kapaszkodóit is felhasználhatóvá, az irodalomtanításba beépíthetővé teszik. A modul nem törekszik a novella tartalmainak széles körű föltárására, viszont szeretné megerősíteni, feladatról feladatra [...]

Mészárosné Bolla Eszter: Tématervben megvalósuló kooperáció mint interaktív tanulási módszer a középiskolában Shakespeare: Romeo és Júlia című mővének elemzéséhez

A kooperatív tanulás mint kompetencia-alapú tanulás keretei között tanulható módszer saját, megszerzett tapasztalatok alapján. Ennek során a hallgató megismerkedik a drámaelméleti fogalmak tanításával, ezek alkalmazási lehetőségeivel, alkalmazásának előnyeivel, illetve lehetséges problémáival. Az itt megszerzett tudás olyan távlati lehetőségeket teremthet számukra, amit majd tanítási gyakorlatuk vagy gyakornoki félévük során hasznosíthatnak. Látszólagos ellentmondás, hogy az itt megtanultak [...]

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A portfólió mint tanulást segítő és értékelési módszer

A konstruktivizmus a 20. század utolsó évtizedeiben kibontakozó új paradigma, amely elveti azt a korábbi vélekedést, hogy a tudás egy kis lépésekben elsajátított, befogadott objektív adat- és összefüggéshalmaz. A megismeréssel foglalkozó tudományok 1950-es években kialakuló új gondolkodásmódjának, a kognitivizmusnak az eredményeire támaszkodva abból indul ki, hogy a tudást minden ember maga hozza létre, amikor az [...]

Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával

A cél a tanulók dinamikai ismereteinek rendszerezése, azaz a fogalmak és összefüggések összefoglalása és begyakorlása. A kooperatív technika lehetővé teszi, hogy a tanulók az ismereteiket mozgósítsák és megfelelően alkalmazzák, nagymértékben megnöveli az órai aktivitást, mert együttgondolkodásra és közös problémamegoldásra késztetik őket a csoportfeladatok. Ezért alkalmas összefoglalásra is, amikor a meglévő ismeretek alkalmazásáról, begyakorlásról van szó. [...]

Magasi András: A magyar őstörténet problémái

Az óra a magyar őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet a tanulók megelőző tudására építve. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben tudatosítani kell az írásos források hiányának, illetve igen csekély számának jelentőségét. Az óra során ki kell alakítani egy közös álláspontot arról, hogy kit tekintünk magyarnak, vagyis kinek az őstörténetét kutatjuk, [...]

Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen

Das kreative Schreiben mit literarischen Vorgaben ist ein produktiver Umgang mit Literatur, bei dem auch imitiert, adaptiert und improvisiert werden kann. In der Stunde wird anhand der kurzen Geschichte „Eckige Kinder“ von Georg Danzer eine Werbung in einer Form von Lobrede geschrieben. Die Stunde knüpft sich gut an die Stunde, in der die Geschichte von [...]

Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″

Ein literarischer Text existiert nicht nur an sich selbst, sondern er entsteht während des Lesens immer neu. Er gestaltet ein Geschehen nicht vollständig, sondern lässt durch seine Offenheit den Lesern Spielraum, die Leerstellen mit eigenem Sinn zu füllen. Die persönliche Perspektive, die eigenen Erfahrungen und Kultur spielt bei der Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Der Lerner [...]

Szakmódszertan: Jaszenovics Sándor: Digitale Medien im DaF-Unterricht

Medien im Fremdsprachenunterricht sind unentbehrliche Mittel um effektiv Lernprozesse zu steuern aber vor allem um Lernenden textbasierten, visuellen und audiovisuellen Input zu gewährleisten. Der kommunikative Ansatz fordert eine Arbeit mit authentischen Materialien, wichtiger sind aber authentische Lernsituationen wobei die Lernenden die Fremdsprache nicht in einem künstlich geschaffenen Rahmen benutzen. Beispielsweise werden die entstandenen Lernprodukte nicht [...]

Page 5 of 20« First...34567...Last »