• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Bedőné Szűcs Tünde: Óratervezés a tartalom-cél-módszer hármas egységében

Az oktatás módszertani tankönyvek hagyományos módon a testnevelés mozgásanyagának tanítását megtervezni hivatott óravázlat felépítését két alapvető pillérre helyezik: az oktatási anyagra (mit?), illetve a tananyag feldolgozásának módszerére (hogyan?). E kéthasábos óratervezés feltételezi a hallgatók részéről egyrészt azt, hogy részekre tudnak bontani, fel tudnak építeni egy-egy cselekvéssort, megfelelő feladatrepertoárral rendelkeznek – tehát a mit kérdésre kielégítő [...]

Vadicskó Judit: Kísérlet a biológia órán

A tanóra tervezésében, a tanulási-tanítási folyamatok szervezésében a szemléltetés kiemelkedő jelentőségű. A szakmódszertan kurzus gyakorlati foglalkozásain a tanórai tevékenységek között tárgyaljuk a szemléltetés jelentőségét, formáit, szervezeti kereteit. A szemléltetés során tanári (demonstrációs)- és tanulókísérletekről, mikroszkópos gyakorlatokról, fajismeretről, boncolásról ejtünk szót. A hallgatókban tudatosítani kell, hogy a tananyag feldolgozásának hatékonyságát növeli, ha van lehetőség szaktantermi munkára, [...]

Bedőné Szűcs Tünde: Kritérium orientált oktatás a testnevelés órán

Szakvezető tanárként 5 éve foglalkozom testnevelés szakos hallgatók képzésével a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskolában. Félévenként 5-7 tanárjelölttel végezhettem komoly munkát, és megismertethettem velük a testnevelő tanári szakma szépségeit. Tanítási gyakorlatuk során azt tapasztaltam, hogy nagy nehézséget okozott számukra az adott mozgásanyag megtanítását szolgáló gyakorlatrepertoár kialakítása, összeállítása. A legnagyobb kihívást azonban a feladatok sorrendisége, [...]

Szabóné Bárdos Csilla: “Égig érő tanterem” avagy egy erdei iskola tervezésének, szervezésének forgatókönyve I.

A tanórán kívüli foglalkozások egy sajátos formája, az erdei iskola. A két modult is magában foglaló témafeldolgozás második részében a hallgatók több erdei iskolai programmal megismerkedve betekintést nyernek a sokrétű szervezési folyamatokba. A témákhoz kapcsolódó ismereteket interaktív és reflektív tanulási technikák segítségével alakulnak át feladatokká. Számba véve a tanulók kompetenciáinak fejlesztését segítő nevelési feladatokat, kirajzolódnak [...]

Szabóné Bárdos Csilla: “Égig érő tanterem” avagy egy erdei iskola tervezésének, szervezésének forgatókönyve II.

A tanórán kívüli foglalkozások egy sajátos formája, az erdei iskola. A két modult is magában foglaló témafeldolgozás második részében a hallgatók több erdei iskolai programmal megismerkedve betekintést nyernek a sokrétű szervezési folyamatokba. A témákhoz kapcsolódó ismereteket interaktív és reflektív tanulási technikák segítségével alakulnak át feladatokká. Számba véve a tanulók kompetenciáinak fejlesztését segítő nevelési feladatokat, kirajzolódnak [...]

Pethőné Nagy Csilla: Grafikai szerverzők; a címkefelhő használatának néhány módszertani lehetősége

A grafikai szervezők népszerű és hasznos technikái a gondolatmenet láthatóvá tételének. Mivel a gondolatok közt fennálló viszonyokat is megmutatják, vizualizálják azokat az utakat, amelyeket bejárva a tanulók aktivizálják meglévő tudásukat, új felfedezésekhez jutnak el, vagy amely stratégiák mentén felépítik, megkonstruálják tudásukat, értelmezéseiket. A modul egy újabban megjelent, számítógépes alkalmazással működtethető és egyre inkább terjedő grafikai [...]

Sátayné Gáll Veronika: WebQuest im DaF-Unterricht

Der englische Begriff „Quest“ steht für die ritterlichen Abenteuerfahrten, wie sie in der Literatur des Mittelalters beschrieben werden, bedeutet im Englischen von heute aber auch eine anspruchsvolle Suche oder Nachforschung. „WebQuest“ steht für die Lösung von Aufgaben mit Hilfe von Informationen aus dem Internet. Die „WebQuests” in ihrer allerorten intensiv praktizierten Form wurden an der [...]

Juhász Krisztina: Interaktive Tafel im Unterricht

Die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Technologie um uns haben sich in den letzten Jahrzehnten rasch verändert, und zwar so schnell verlaufen diese Veränderungen, dass es immer schwieriger wird abzuschätzen, was für Datenwissen nach dem Studium in der Zukunft gebraucht werden. Das Unterrichtswesen konzentriert sich heutzutage hauptsächlich auf die Entwicklung der Grundkompetenzen, obwohl die Studenten, die [...]

Page 3 of 2012345...Last »