• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Szakmódszertan: Dr. Rákóczy Istvánné: Mennyi rejtély rejlik egy rejtvényben

A rejtvények, érdekes, játékos feladatok segítségével valószínűleg sokkal közelebb vihetjük tanítványainkat az elsajátítandó tudáshoz, ismeretekhez, összefüggésekhez. E modul keretében bemutatásra kerülnek a játékos feladatok, feladattípusok, a hallgatók a megismerés után maguk is terveznek, készítenek majd ilyen rejtvényeket. Ezen felül felsorolásra kerül a feladatok megoldási lehetőségeinek variációja a tanórákon és a feladattípusok lehetséges felhasználása. A játékos [...]

Szakmódszertan: Polgár Rita: Mündliche Fehlerkorrektur und Korrekturverhalten im DaF-Unterricht

Über den Umgang mit Fehlern gibt es eine umfangreiche Literatur, die sich mit Ursachen, Analysen und Wertungen befasst und im Fremdsprachenunterricht sind Fehler und Fehlerkorrektur zentrale Begriffe. Was das alte lateinische Sprichwort aussagt – „Irren ist menschlich.”-, verrät vieles über die zurzeit anerkannte Auffassung von Fehlern. Fehler galten bis zum Anfang der 60er Jahre als [...]

Szakmódszertan: Horváth Krisztina: Helytörténet

Az óra célja, hogy bemutassa a helytörténet témakör feldolgozásának lehetséges módjait, szem előtt tartva, hogy a diákok a tanulási folyamatban konkrét tapasztalatokat szerezzenek, megvalósítsák a felfedezésen és tevékenységen alapuló produktív tanulást. A diákok fejlődését jobban elősegíti az alkotó aktivitásra épülő tanulás ezért mind a történelem mind a hon-és népismeret tantárgyak keretében fontosnak tartom, hogy a [...]

Szakmódszertan: Dombiné Borsos Margit: A pedagógiai projekt és a projektszerű tanítás mint a problémaorientált történelemtanítás egyik lehetősége

A problémaorientált történelemtanítás stratégiája olyan szemléletmód kialakítását segíti elő a tanítás során, amelyben központi szerepet játszik a tanulás procedurális, aktív és társas jellegének elfogadása, és a pedagógus folytonos reflexiója az általa tervezett és irányított tanítási folyamatra. A tananyag kiválasztása során figyelemmel kell lenni a tanulók érintettségére, hisz saját történelmi identitásuk építése, bővítése így eredményesebb lehet. [...]

Szakmódszertan: Tarnai Gábor: Module: Learning and Practising Vocabulary and Grammar  with Authentic Listening Material Using Project-work and ICT

In this class we discuss the topic love, friendship and happiness while we do an extensive listening comprehension practice using audio-visual input. Then as their homework they collect pictures in order to produce a project which may well be a graphic representation or a montage of the events and their own ideas. Finally, they show [...]

Szakmódszertan: Tarnai Gábor: Travel Broadens the Mind

Teachers and L2-learners (Ls, henceforth) may feel fortunate as they often stand the chance to organise field trips not only to different parts of their own country but abroad as well. In this class we are going to show and discuss how to make various didactic preparations for a field trip to the target language [...]

Szakmódszertan: Tarnai Gábor: Elements of Pop Culture in Second Language Acquisition

Pop culture offers many possibilities not only for teachers and second language learners (Ls, henceforward), but for those who want to practice their language skills and cultural knowledge in new environments. In this class we discuss how we can use the different facets of infotainment for SLA purposes – namely sitcoms and movie excerpts for [...]

Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen

Die Aufgabe der Lernenden ist, eine Reise mit dem Zug in einer Gruppe zu planen, die wichtigsten Informationen über einen Zug zu sammeln, sich zu einigen. Die Situation ist realistisch: eine kleine Gruppe plant eine Reise, bespricht, welche Kriterien für sie wichtig sind. Die Methode ist das kooperative Lernen, das eine effektive Form der Gruppenarbeit [...]

Page 6 of 20« First...45678...Last »