• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Száraz Tamás: Grafikai szervezők alkalmazása a földrajzoktatásban

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék a grafika szervezők jellemzőit, használatát. Az órán csoportmunka keretén belül ezeket gyakorolhatják is és közösen megtalálhatják azokat a területeket, ahol eredményesen alkalmazhatók. Az óra során a hallgatók megismerhetnek egy felépített órát, amelynek elemzését is elvégzik. Letöltés A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen [...]

Száraz Tamás: A forrásfeldolgozás további lehetőségei

Az előző alkalommal a földrajz órán használatos források típusaival ismerkedtek meg a hallgatók, ezúttal a forrásfeldolgozás legfontosabb lépései kerülnek terítékre. Jelen esetben nem a források sokszínűségére, hanem a bennük rejlő információk felhasználási területeire helyezzük a hangsúlyt. Letöltés A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!

Száraz Tamás: Forrásfeldolgozás Földünk energiaforrásai és felhasználásuk példáján

A tanóra célja, hogy a hallgatók alaposabban megismerjék az alkalmazás szintjén sajátítsák el a források (szövegek, képek, térképek, filmek, fotók, internetes források) feldolgozásának eljárásait, illetve ezek tanórai felhasználásának lehetőségeit. A céltudatos forrásfeldolgozás (az egyszerű megértéstől a kapcsolatkeresésen keresztül a továbbgondolásig) iskolai tanulmányaink után is végigkíséri életünket, megalapozza az élethosszig tartó tanulást. Az óra során a [...]

Czanikné Dezső Emőke: Újságprojekt nyolcadikosoknak

Az alábbi modul a projektmódszer egyik alkalmazási lehetőségét mutatja be a hallgatóknak a magyar nyelvtan tanításában. A projekt(jellegű) tanulás az élethosszig tartó tanulást készíti elő, annak feltételeit igyekszik megteremteni. Az alább bemutatott projekt egy gyakorlatban már többször kipróbált tanulási folyamat, melyben a gyerekeknek a szaktárgyi ismeretek megismerésén kívül módjuk van sok egyéb készség, képesség fejlesztésére, [...]

Betlehem Márta: A tanítási módszerek és a kooperatív tanulási technikák tanítása Bartók Béla: Cantata profana c. műve alapján

A művészeti nevelés egyrészt személyiségformálást, másrészt az esztétikai képességek alakítását jelenti. Az esztétikai kultúra részét alkotó ismeretek és készségek arányait megváltoztatva az önmagukért való ismeretek helyet előtérbe kell helyeznünk a funkcionálás, készségképző ismereteket. A tanulók saját élményvilágának mozgósítása biztosítja az érdekeltséget, hiszen ha a tanulók belevihetik a feladatokba a személyiségüket, saját életüket és egyéniségüket, akkor [...]

Betlehem Márta: Portfólió készítése Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus művéhez

A portfólió készítése az utóbbi időben egyre jobban elterjedt az oktatásban. A tanári mesterképzés hallgatóinak is portfóliót kell készíteniük és bemutatniuk a tanulmányaik lezárásaként. A hatékony személyiségfejlesztés nem képzelhető el olyan új ismeretközpontú értékelési rendszer kialakítása nélkül, amelyek segítik a tanulók önfejlesztését. Ehhez az egyik elérési út ezen technika alkalmazása lehet. „A portfólió olyan dokumentumok [...]

Betlehem Márta: Kooperatív tanulási technikák tanítása Liszt Ferenc szimfonikus költeményei alapján

A kooperatív tanulási technikák alkalmazása fontos szerepet játszik a hallgatók tanítási gyakorlatra való felkészítésében Kiemelt jelentőséget kapnak a tanárképzésben, hiszen a saját élményű tanulás segítéséhez szakmai és módszertani szempontból is korszerű ismeretek kellenek. Olyanok, amelyeket a tanítási gyakorlatuk során érvényesíteni is tudnak. A cél olyan módszerek megtapasztaltatása, amelyek megfelelnek a megváltozott elvárásoknak. Fontos, hogy a [...]

Száraz Tamás: A vitában rejlő lehetőségek az amazóniai esőerdő példáján

A vita olyan együttműködésen alapuló tanulási tevékenység, amely egyrészt lehetőséget nyújt saját álláspontunk megfogalmazására, az érvelés tanulására, gyakorlására, ugyanakkor mások véleményének figyelmes meghallgatására, mérlegelésére, s a hallottak tükrében esetleg korábbi elképzeléseink módosítására, kisebb-nagyobb korrigálásra is. Vagyis a vitamódszer nem pusztán kritikai gondolkodásra, önreflexivitásra tanít, hanem a szociális kulcskompetenciák hatékony fejlesztője is. Az óra célja egy [...]

Page 4 of 20« First...23456...Last »