• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Bodó Jánosné: Változatok a sav-bázis reakciókra 2.
2012.04.24.Kémia, Szakmódszertan

A sav-bázis folyamatok témaköre kiválóan alkalmas a különféle tanítási módszerek elemzésére. Az első foglalkozáson a hagyományos eljárásokat vizsgáltuk, most az új technikákkal foglalkozunk. Korábban láthattuk, hogy vannak olyan régi módszerek, amelyek megállják a helyüket ma is, kár lenne, ha eltűnnének a süllyesztőben. Ugyanakkor folyamatosan meg kell újítanunk módszertárunkat, mert ezekkel jobban felkelthetjük a gyerekek figyelmét, [...]

Varga Judit: Kooperatív technikák alkalmazása a matematika tanításában

„A kutatások ismételten kimutatták, hogy azokban az oktatási formákban, melyekre a támogató kooperatív tanulócsoport megléte a jellemző, más oktatási formákkal összehasonlítva nagyobb a tanulási motiváció.” A magyar irodalom tanításában sikeresen alkalmazott módszerek vajon alkalmasak-e a matematika oktatására? Hogyan szervezhető a tanulók tevékenysége kooperatív módon a középiskolai matematika órákon? Segíti-e, hatékonyabbá, eredményesebbé teszi-e az oktatást? Ezeket [...]

Varga Andrásné: Utak a forráshoz

„A tanulás ma az egész életen végighúzódó folyamat, amelyben az iskola csak a kezdő mozzanat, s a könyvtár az egyik legfontosabb segítő eszköz, hogy az állandó továbbképzés mindenki számára lehetséges legyen. (…) A könyvtár az általános önképzés eszköze. Hozzáférhető minden férfinak és nőnek, fiatalnak és öregnek, gazdagnak és szegénynek.” Ezeket a gondolatokat 1937-ben fogalmazta meg [...]

Bálint Andrea: Drámajátékok az irodalomórán

A drámajáték az irodalmi művek tanulásának, tanításának egyike lehetséges eszköze. A módszeregyüttes segítségével a feldolgozandó témát, tananyagot más szempontból közelíthetjük meg. Általuk diákjaink a megszokott befogadói és reprodukciós ismeretszerzés helyett saját élmény létrehozásával és megértésével kerülhetnek közelebb egy szöveghez, problémához. Az ily módon szerveződő órák a résztvevőktől passzív befogadói magatartás helyett aktív részvételt, cselekvést követelnek, [...]

Magasi András: Audiovizuális eszközök használata a történelem órán

Az órák célja az audiovizuális eszközök használata néhány lehetséges módjának bemutatása, azok kipróbálása gyakorlatok elvégzése során. Az audiovizuális eszközök használatát a hallgatók tudatos tananyag és óraszervezésének részévé szeretnénk tenni. A modul célja, hogy a hallgatók: • tekintsék át a ma leggyakrabban használt audiovizuális eszközöket, • tisztázzák az audiovizuális eszközök használatának tanórai funkcióit, azok lehetséges helyét [...]

Bodó Jánosné: Változatok a sav-bázis reakcióra 1.
2012.03.12.Kémia, Szakmódszertan

A sav-bázis reakciók témakörének alapjait már általános iskolában tanulják a gyerekek. Ezeket a tudnivalókat átismételve a középiskolában elmélyítjük, kibővítjük az anyagot. A sav-bázis reakciók az egyik leghálásabb, leglátványosabb része a középiskolai tananyagnak, mindamellett nagyon sok ponton kötődik a mindennapi élethez. Az ebben a témakörben szereplő kísérletek könnyen, akár otthon is elvégezhetőek. Tanulói kísérletezésre is számtalan [...]

Hegyi Zsófia: Learning and practising vocabulary and grammar

The aim of this lesson is to improve Ss’ active vocabulary and deepen their knowledge of grammar. Ss discuss the topic of celebration/festives with a special focus on Christmas and love in today’s world, which we approach in different ways. The topic is dealt with with the help of the T, precut vocabulary cards, vocabulary [...]

Rózsahegyi Ágnes: The song and the quiz: animal protection

The aim of this particular class is to capture and enhance secondary language learners’ motivation as part of the ‘lead-in’ process to the topic of Animal Protection, which can be treated as a an individual module, or as an essential part of the more extensive aspect of Environmental Protection. Students will be listening to a [...]

Page 1 of 2012345...Last »