• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Bodó Jánosné: Redoxi-reakciók
2012.02.21.Kémia, Szakmódszertan

Ebben a modulban a redoxi-reakciók tanításának különböző szintjeit elemezzük. Először 9. osztályban az általános iskolából hozott alapokat tekintjük át, utána a középiskolai alapórán tanultakat ismételjük egy gyakorló, kísérletező foglalkozáson. Ugyanezt a témát dolgozzuk fel szakkörön, végül a közép és emelt szintű érettségire való felkészülés során is. Megnézzük, hogy hogyan egészítjük ki az általános iskolából hozott [...]

Bodó Jánosné: Halmazok fizikai tulajdonságai

Ha van valami, amiért a kémia nem népszerű – a számítások után – az a sok anyag képletének, tulajdonságainak elsajátítása (rögtön a kémiai számítások után). A tanulók többsége egy telefonkönyv bebiflázásához hasonlítják a tantárgy tanulását, pedig összefüggést találhatunk az anyagok szerkezete és tulajdonságai között, ami nagyban megkönnyítheti az anyag elsajátítását. Munkámban bemutatom a kémia tantárgy [...]

Pethőné Nagy Csilla: Színházba megyünk!

Az irodalomtanítás és az irodalomtanár feladata többek között, hogy segítse a diákok kulturális szokásainak kialakulását, például az igényt a színházba járásra, a készséget színházi előadások érzékeny, értő, kritikus befogadására. Ahol a településen vagy közvetlen közelében működik színház, ott az iskolákban a színházzal való találkozás többnyire intézményi keretek között szerveződik, és bérletes előadásoknak a látogatásával történik. [...]

Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!

Henri Rousseau (1844-1910) Az álom című képének újraalkotását választottam ahhoz, hogy a szürrealizmus fantázia alkotta tudatalatti világa megtapasztalható legyen a tanulók számára. A műalkotások másolása mindig fontos szerepet töltött be a vizuális nevelésben: tapasztalati úton segít megérteni az adott korszakot, a művész gondolatait, módszereit. Nem elhanyagolható a technikai fejlesztés lehetősége sem, amit maga az ismert [...]

Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig

A románkor bizonyos időszaka (pl. népvándorlás, kelták művészete) annak dekorativitása és kultikus jellege miatt újra népszerűségét éli. Olyan feladatot kerestem a jobb megismerés érdekében, ami által a tanulóknak módjukban áll mélyebbre tekinteni ezekben a kultúrákban. A feladatot megalapozó, ráhangoló elméleti óra után iniciálét készítettünk (mindenki a saját nevének kezdőbetűjét használva), melyet két részből álló feladatsorral [...]

Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal

Kézműves technikák – viasz batik című órához Katona Júlia Kreatív Díszítőművészeti Mintakönyve (Typotex Kiadó, 2001) szolgáltatta az ötletet. Nagyon szeretem ezt a kiadványt, mert az egyes korszakok jellegzetes motívumainak megismerése mellett lehetőség van az áttekinthető szemléltető ábrák révén azok megszerkesztésére is. Ebben az esetben viszont a reneszánszkor díszítőművészetét egy másik eljárás, a viasz batik segítségével [...]

Vati Tamás: Az iszlám és a nyugati világ kapcsolata a Nyugat-európai országok példáján

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók empirikus úton szerzett ismeretek révén bővíteni tudják módszertani szakértelmüket, nyitottabbá váljanak az interaktív és reflektív tanulás napi gyakorlatára és a kritikai gondolkodás fejlődésének/fejlesztésének lehetőségeire. A feldolgozott téma különös hangsúlyát és aktualitását az adja, hogy napjainkban a civilizációk közötti feszültségek ugyanúgy jelen vannak a nemzetközi politikában, mint az emberek [...]

Vati Tamás: Törökország és az Európai Únió kapcsolata – a szakértői csoportmunka földrajzórán

A szakmódszertani óra célja, hogy a hallgatók minél jobban megismerjék a csoportmunka legfontosabb ismérveit, illetve a hatékonyságát segítő eljárások alkalmazását. A hallgatók is csoportos munkaformában találkoznak egy, a ráhangolódást – jelentésteremtést – reflektálást középpontba állító óra vázlatával, amelynek elemzését is elvégzik. Ennek során saját maguk alakítják, formálják véleményüket a témával kapcsolatban. A feldolgozott téma a [...]

Page 2 of 2012345...Last »