Tananyagok ebben a kategóriában: Videós tanórák

Vinczéné Csete Gabriella: Keressük a szimmetriát – A tengelyes tükrösség vizsgálata, értelmezése különféle alakzatokon

A tengelyes szimmetria keresése, tulajdonságainak megfigyelése nyelvi és matematikai modelleken, a természetben, építészeti, irodalmi, képzőművészeti alkotásokon: a 6. évfolyamon kerül sor a tengelyes tükrözés mint geometriai transzformáció tanítására.

Rózsahegyi Ágnes: The film as a possible means of second language acquistion Part 2

Having had the audio-visual input (the preview of the feature film Instinct) two lessons are devoted to a film-based discussion in order to emotionally confirm the factual and language knowledge L2 learners (henceforth Ls) have acquired in one of the units of their course book (Enterprise 4 Unit 9 published by Express Publishing) on one [...]

Pesti Miklósné: Komplex biológiai terepgyakorlat

Urbanizálódó és globális ökológiai problémákkal terhelt világunkban kiemelt jelentőséget kap a környezeti nevelés mind az általános, mind pedig a középiskolákban. A természettudományos kompetenciák fejlesztésére – a tanórákon folyó oktató-nevelő munka mellett – jó lehetőség adódik a biológiai terepgyakorlatokon.

Pesti Miklósné: Az emberi szem és látás vizsgálata

A biológia tantárgy tanításának alapvető feladata a 11. évfolyamon, hogy a tanulók megismerjék az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közötti kapcsolatokat. Így az emberi szem funkcionális anatómiájának ismerete is alapkövetelmény.

Horzsa Gáborné: Kommunikáció a hálózaton – színházlátogatás Budapesten

A témakörben tanult feladatok – elektronikus levelezés, keresés a weben, letöltés, mentés, csevegés – gyakorlati alkalmazása kooperatív csoportmunkában. Kétnapos kirándulás közös szervezése a Web 2.0 szolgáltatásainak alkalmazásával.

Horváth Krisztina: Problem solving drama

The dominant theory of the lesson is to develop conflict resolution strategies. Language practice is only the secondary aim in problem solving drama. It is not an introduction of a new topic, rather rearranging, applying and deepening the previously acquired knowledge in an action oriented system.

Garamszegi Rita: A számok tulajdonságai, műveletek alkalmazása szöveges feladatokban

A számok tulajdonságainak megfigyelése, az írásbeli műveleteknek gyakorlása a négyjegyű számok körében, valamint a tanultak alkalmazása kombinatorikai és szöveges feladatokban. Cél fejleszteni a tanult tananyag/ismeretek alkalmazási képességét. Cél továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (természetismeret).

Dombiné Borsos Margit: „Hogyan szólt bele a XX. század családom történetébe?” Egyéni projekt, terepmunka a 8. osztályosok számára

A projekt célja, hogy közelebb kerüljetek saját családotok múltjához, a családtagok megértéséhez, elfogadásához a családi történetek feldolgozása alapján. A családtörténeti projekt nem egyetlen tanóra alatt létrejövő tanulási eredmény. Nem megkerülhetőek a megelőző foglalkozáson a tréning jellegű feladatok, amelyek felkészítenek titeket eddig nem ismert technikák, módszerek használatára, az eredményes munkára.

Page 5 of 7« First...34567