• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Garamszegi Rita: A számok tulajdonságai, műveletek alkalmazása szöveges feladatokban

A számok tulajdonságainak megfigyelése, az írásbeli műveleteknek gyakorlása a négyjegyű számok körében, valamint a tanultak alkalmazása kombinatorikai és szöveges feladatokban. Cél fejleszteni a tanult tananyag/ismeretek alkalmazási képességét. Cél továbbá a különböző tantárgyak keretében elsajátított ismeretek szintetizálása (természetismeret).

Dombiné Borsos Margit: A piramisok földjén – bevezető óra (módszertani) ötlettár az ókori egyiptom témájához az IKT segítségével

Az elkövetkező 4 órában az ókori Kelet legtöbb ember által érdekesnek tartott és kedvelt államának történetével foglalkozunk. Azt szeretném, ha mindaz, amit már eddig is tudtatok Egyiptomról, és az a tudás is, amely eztán fog megteremtődni, a digitális eszközök segítségével jusson nagyobb nyilvánossághoz, osszátok meg egymással.

Dombiné Borsos Margit: „Hogyan szólt bele a XX. század családom történetébe?” Egyéni projekt, terepmunka a 8. osztályosok számára

A projekt célja, hogy közelebb kerüljetek saját családotok múltjához, a családtagok megértéséhez, elfogadásához a családi történetek feldolgozása alapján. A családtörténeti projekt nem egyetlen tanóra alatt létrejövő tanulási eredmény. Nem megkerülhetőek a megelőző foglalkozáson a tréning jellegű feladatok, amelyek felkészítenek titeket eddig nem ismert technikák, módszerek használatára, az eredményes munkára.

Bodó Jánosné: Kémiai reakciók vizsgálata kísérlettel

A kémiai reakciók tárgyalását azzal szoktam kezdeni, hogy bemutatok néhány látványos, érdekes kémiai folyamatot (például a jód-alumínium reakciót, a magnézium égését, vagy a cink por és kénpor egyesülését). Később ezeket a reakciókat elemezzük különböző szempontokból.

Bodó Jánosné: Vízes oldatok kémhatása

A sav és bázis fogalmának, savak és bázisok erősségének, az amfotéria fogalmának átismétlése. A vizes oldatok savas és lúgos kémhatásának magyarázata az oxónium- és hidroxid-ionok koncentrációjának viszonyával, a vizes oldatokban lévő egyensúly vizsgálata, a víz ionszorzat, és annak értelmezése.

Bosnyákné Szűcs Erzsébet: A térben és időben való tájékozódás képességének fejlesztése középiskolában

A térben és időben való tájékozódás nélkül nem lehetséges az összefüggésekre épülő, a történelmi folyamatokat megértő történelemtanulás. Ennek fejlesztése tudatos tervezést, sokszínű feladattípus használatát igényli.

Bálint Andrea: A fejlesztő értékelés

A fejlesztő értékelés egy, a hagyományostól eltérő tanulási-tanítási gyakorlat része, mely annak kereteiből nem szakítható ki – önmagában nem állja meg a helyét. Tanulható, de csak a kompetencia alapú tanulás keretei között, saját élményű tanulással.

Maul Borbála: Az avantgárd és a bauhaus – művészeti ágak találkozása az irodalomórán – múzeumi óra

Az avantgárd irányzatok és irodalom rendszerint a 12. évfolyam tananyagtartalmai közé sorolódik (hivatalosan a 11. évfolyam anyaga, de mindig átcsúszunk vele a következő évre.) A téma kitágítása a Bauhaus irányába „adta magát”, vagyis magától értetődő akkor, amikor a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében egyedülálló kiállítást rendezett a város A művészettől az életig [...]

Page 18 of 20« First...1617181920