• Csőke Renáta: Látlak, Rousseau!
  • Csőke Renáta: A végtelen csomótól az iniciáléig
  • Csőke Renáta: Reneszánsz kárpit – viasz batikkal
  • Tavi Orsolya: Dinamikai ismeretek rendszerezése, összefoglalása kooperatív technikával
  • Magasi András: A magyar őstörténet problémái
  • Cseh Gabriella: Kreatives Schreiben mit literarischen Anregungen
  • Cseh Gabriella: LITERATUR IM UNTERRICHT: FRANZ HOHLER ″DER VERKÄUFER UND DER ELCH″
  • Muráth Eszter: Eine Reise mit dem Zug – kooperatives Lernen
  • Juhász Krisztina: Das IWB im Unterricht: Telefonieren, Höflichkeit
  • Juhász Krisztina: Kurzvorträge im Unterrichtsprojekt mit Powerpoint Präsentation

Köszöntjük a Pécsi Tudományegyetem online módszertani portálján, a Módszerveren!

Rózsahegyi Ágnes: The film as a possible means of second language acquistion Part 2

Having had the audio-visual input (the preview of the feature film Instinct) two lessons are devoted to a film-based discussion in order to emotionally confirm the factual and language knowledge L2 learners (henceforth Ls) have acquired in one of the units of their course book (Enterprise 4 Unit 9 published by Express Publishing) on one [...]

Rózsahegyi Ágnes: The film as a possible means of second language acquistion Part 1

Having had the audio-visual input (the preview of the feature film Instinct) two lessons are devoted to a film-based discussion in order to – above all – emotionally confirm the factual and language knowledge L2 learners have acquired in one of the units of their course book (Enterprise 4 Unit 9 published by Express Publishing) [...]

Priskinné Rizner Erika: Portfólió az Árpád-korról a gimnázium 10. osztálya számára

A magyar történelem első nagy témakörének feldolgozása kapcsolódjon össze az egyéni tanulás és a tananyagtartalmakhoz való egyéni viszonyulás lehetőségével, így identitástudatuk elmélyítésével. Tanári modul Tanulói modul 1. melléklet (PPT) 1. melléklet (PPT) 1. melléklet (PPT) A letölthető anyagok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges. Innen letölthető!

Pesti Miklósné: Komplex biológiai terepgyakorlat

Urbanizálódó és globális ökológiai problémákkal terhelt világunkban kiemelt jelentőséget kap a környezeti nevelés mind az általános, mind pedig a középiskolákban. A természettudományos kompetenciák fejlesztésére – a tanórákon folyó oktató-nevelő munka mellett – jó lehetőség adódik a biológiai terepgyakorlatokon.

Pesti Miklósné: Az emberi szaporító szervrendszer egészségtana

A nevelési területek közül is kiemelt fontossággal bír az egészséges életmódra nevelés.  Különösen fontos ez napjainkban, amikor tanulóink egészségét a mozgáshiány, az elhízás, a növekvő stressz mellett a szabadabb (sokszor szabadosságba átcsapó) szexuális élet következményei veszélyeztetik.

Pesti Miklósné: Az emberi szem és látás vizsgálata

A biológia tantárgy tanításának alapvető feladata a 11. évfolyamon, hogy a tanulók megismerjék az ember legfontosabb életműködéseit és az életműködések közötti kapcsolatokat. Így az emberi szem funkcionális anatómiájának ismerete is alapkövetelmény.

Molvayné Sárosi Eszter: Romantika a világirodalomban

Három romantikus alkotó egy-egy rövid versének értelmezése differenciálás és kooperatív tanulás módszerével dupla órán. A három költeményt (Heine: A dal szárnyára veszlek; Lermontov: Vitorla; Eminescu: A csillagig…) a diákok csoportmunka során tanári kalauzokkal önállóan értelmezik, majd munkájuk eredményét prezentálják.

Kógerné Kühn Edit: Teaching drama

‘Drama is doing. Drama is being. Drama can generate a need to speak.’ It is a supplementary technique of communicative language teaching in the following areas:

Page 16 of 20« First...1415161718...Last »